Het klimaat gedurende het Holoceen09/11/2018 21:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Gedurende de afgelopen 8 duizend jaar is de CO2 concentratie in de atmosfeer gestaag gestegen, terwijl de temperatuur is gedaald. Dit feit weerlegt iedere bewering dat CO2 de belangrijkste factor is voor de opwarming van de Aarde.
Meer over de relatie tussen temperatuur en CO2: Temperatuur versus CO2 - een overzicht.

CO2 is een broeikasgas maar haar opwarmingscapaciteit is vrijwel verzadigd. Zelfs bij veel lagere concentraties absorbeert het reeds vrijwel álle energie die de Aarde in haar absobtie frequentiebanden uitstraalt en daarom heeft het toevoegen van meer CO2 aan de atmosfeer geen meetbaar effect op de wereldwijde temperatuur.
Meer over de rol van CO2 als broeikasgas: Waarom stopte de opwarming?

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...

Satelliet temperatuur van de Aarde februari 2022

De afwijking van de satelliet aardtemperatuur voor februari 2022 is exact 0°C.

Dit betekent dat de temperatuur op Aarde in februari 2022 precies hetzelfde was als het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Satellieten zijn de beste manier om inzicht te krijgen in de korte termijn temperatuurschommelingen. Ze meten het hele oppervlak, onafhankelijk van de verdeling van de weerstations, de hitte-eilanden, meetfouten, de toestand van het oppervlak (land of water).

Er is een stapsgewijze temperatuurstijging, veroorzaakt door twee zeer sterke El Niño-periodes (1998 en 2016). De energie die opwelde uit de diepe oceanen zorgde in deze twee gelegenheden voor een nieuw niveau, waarna de opwarming stopte. Dit is een natuurlijk fenomeen en heeft niets te maken met CO2 of menselijke activiteit.

Waar is de klimaatcrisis? Het bestaat gewoon niet.

Word wakker en verspreid deze informatie naar uw regering!

Tom van Leeuwen, 1 maart 2022.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie

Rob Jetten is de nieuwe, kersverse minister van Klimaat en Energie in het Nederlandse kabinet Rutte IV.

Dit is een nieuw ministerie, maar wordt helaas gekenmerkt door dezelfde ideeën als bij voorgaande kabinetten. Het idee dat de mens, door het verbranden van fossiele brandstoffen, verantwoordelijk is voor de recente opwarming van de Aarde.
Lees verder...

Het H2O broeikaseffect

De CO2-hypothese van de IPCC, waarmee Westerse overheden proberen hun burgers aan te zetten tot groepsdenken, paniek en onnodige maatregelen en belastingen, berust voor een groot gedeelte op het geloof dat er een positief terugkoppeleffect bestaat tussen de broeikaseffecten van CO2 en waterdamp (H2O). Een kleine stijging van de temperatuur, veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie zou een toename tot gevolg hebben van de waterdampconcentratie en daarmee het H2O-broeikaseffect vergroten.

Dit is een misvatting. Op de eerste plaats zijn positieve terugkoppeleffecten uiterst zeldzaam in de natuur. Verder is er geen zinnig woord te zeggen over het effect dat een vergroting van het H2O-broeikaseffect heeft op de temperatuur.

Hieronder drie redenen waarom het onmogelijk is dit effect te modelleren.
Lees verder...

Zonnevlekken

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het gedegen onderzoek verricht door Freek van Leeuwen naar de wetenschappers Valentina Zharkova en Willie Soon en hun werk over zonnevlekken.

Zoals we de afgelopen weken zagen, wijst nieuw onderzoe uit dat er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd CO2-broeikaseffect, en dat slechts 12% van de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer te wijten is aan menselijk handelen.

Goed nieuws dus, maar dan rijst de vraag waar de verwarming dan vandaan komt die veel mensen voelen en die ook te zien in in de maandelijkse grafieken van de satellietmetingen.
Lees verder...

"Oceaanverzuring"

Naast Global Warming is de tweede crisissituatie die regeringen over de hele wereld ons proberen te laten geloven dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot oceaanverzuring veroorzaakt, wat een ernstige impact zal hebben op al het leven in de oceaan. Een verwant probleem is koraalverbleking, een proces dat een bedreiging zou vormen voor unieke ecosystemen zoals het Great Barrier Reef.
Lees verder...

Video: Interview met William Happer

Onlangs gaf William Happer een interview met Marcel Crok, mede-oprichter van Stichting CLINTEL in Nederland.

Helaas is het plaatje dat Happer wil laten zien in de video nauwelijks zichtbaar. Vandaar hier een duidelijke weergave.
Lees verder...

Klimaatwaarheden en klimaatleugens

Er is de afgelopen jaren een zeer zorgwekkende situatie ontstaan rondom het klimaatvraagstuk. Westerse politici lijken alle contact met de realiteit te hebben verloren en proberen elkaar te overtreffen in politieke correctheid, die op geen enkele manier door de wetenschap wordt ondersteund. Wetenschappers zwijgen uit angst om hun reputatie en baan te verliezen.
De tijd lijkt gekomen om de zaken even duidelijk op een rijtje te zetten.
Lees verder...

Wij zijn onschuldig! CO2 maatregelen hebben geen zin

We zagen reeds in een eerder artikel, "De vingerafdrukken van het broeikaseffect", dat IR-metingen in de hogere atmosfeer uitwijzen dat het versterkte broeikaseffect niet optreedt.

Nieuw onderzoek bewijst nu dat de menselijke bijdrage aan de verhoging van de CO2-concentratie niet meer kan zijn dan 12%. De overige 88% heeft natuurlijke oorzaken.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...

De logaritmische aard van het CO2-broeikaseffect

Voor veel mensen kan een logaritmische relatie een vrij abstract concept zijn. Het is moeilijk voor te stellen welk effect dit heeft op de sterkte van het broeikaseffect die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die de mens in de atmosfeer uitstoot. Hier presenteren we een visualisatie om op een eenvoudige manier uit te leggen waar we het over hebben.

CO2 is een broeikasgas. De aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer vangt een deel van de infraroodstraling op die het aardoppervlak in de ruimte uitzendt. Het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de aarde is ongeveer 30 °C, zonder dit effect zou de temperatuur -15 °C zijn in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C.
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. CO2 zorgt voor 3 °C opwarming, dat wil zeggen 10% van het totale effect.

Wanneer de concentratie van CO2 toeneemt, neemt ook het broeikaseffect toe, maar niet op een lineaire manier, maar logaritmisch. Voor elke toename van de concentratie is het effect op de temperatuur steeds minder.
Lees verder...

Waterdamp

Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Het maakt 80% tot 90% uit van het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de Aarde.

Klimaatmodellen zijn afhankelijk van waterdamp als positieve feedback voor vermeende CO2-opwarming. In deze modellen veroorzaakt CO2 een kleine opwarming waardoor de relatieve luchtvochtigheid toeneemt. Die toename van waterdamp produceert dan de catastrofale opwarming die ze voorspellen.
De werkelijkheid is echter dat, hoewel de atmosferische CO2-concentraties sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met bijna 30% zijn gestegen, de relatieve luchtvochtigheid op lage hoogten stabiel is gebleven en op grotere hoogten zelfs is afgenomen.
Lees verder...

Vier interglacialen

Deze grafiek maakt deel uit van een zeer interessante paper van onafhankelijk onderzoeker Brian Catt over de effecten van magma en vulkanisme op de oceaanverwarming tijdens de ijstijd cycli.
De grafiek is gemaakt door James Covington.

Het toont de temperatuur voor de laatste vier interglaciale periodes. Elke interglaciaal heeft zijn eigen kleur:

 • Rood - Het Holoceen, van 18,000 jaar geleden tot nu ("We are here...")
 • Groen - Het Eemien, van 136.000 jaar geleden tot 110.000 jaar geleden
 • Blauw - Interglaciaal "MIS 7", van 245.000 jaar geleden tot 219.000 jaar geleden
 • Paars - Interglaciaal "MIS 9", van 343.000 jaar geleden tot 317.000 jaar geleden
Lees verder...

Wereldwijde afkoeling

In de jaren zeventig was er een 'wetenschappelijke consensus' over een catastrofale wereldwijde afkoeling. Dit laat duidelijk zien dat de mensheid, sterk beïnvloed door de reguliere media, overdreven reageert op normale, natuurlijke klimaatschommelingen.
Lees verder...

Het Eemien Interglaciaal

Het Eemien Interglaciaal was een warme periode die duurde van ca. 130.000 tot 115.000 jaar geleden. Dit interglaciaal werd gevolgd door de meest recente glaciale periode (Weichselian / Wisconsinan), die duurde totdat ongeveer 11.000 jaar geleden de huidige warme periode, het Holoceen, begon. Het Eemien is dus het laatste interglaciaal vóór het huidige.

Het interglaciaal is vernoemd naar de rivier de Eem in Nederland omdat het voor het eerst werd beschreven na boringen in de buurt van Amersfoort, gelegen in de Eemvallei. Het bestuderen van het Eemien is erg belangrijk omdat de continentale configuratie van de Aarde erg leek op de huidige situatie. Dit betekent dat oceaanstromingen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde waren als vandaag.
Lees verder...

Niels Bohr Instituut: "CO2 volgt temperatuur"

Nieuw onderzoek van het Niels Bohr Instituut, de Universiteit van Kopenhagen, geeft aan dat atmosferische CO2-concentraties de temperatuur volgen, en niet andersom.

"Onze analyses van ijskernen uit de ijskap op Antarctica tonen aan dat de concentratie CO2 in de atmosfeer de stijging van de Antarctische temperaturen zeer nauw volgt en hoogstens een paar honderd jaar is gespreid", legt Sune Olander Rasmussen, universitair hoofddocent en coördinator bij het Centrum voor IJs en Klimaat aan het Niels Bohr Instituut, de Universiteit van Kopenhagen.

Warm water kan minder CO2 bevatten, dus wanneer oceanen opwarmen, geven ze CO2 af aan de atmosfeer.

Dit is duidelijk in tegenspraak met de CO2-hypothese die zegt dat opwarming wordt veroorzaakt door CO2.
Lees verder...

Tweemaal zoveel opwarming

Kranten en websites van over de hele wereld berichten ons dat bepaalde landen, regio's of continenten "sneller" of zelfs "twee keer zo snel" opwarmen als het wereldwijde gemiddelde. Deze sneller dan gemiddelde opwarming is gemeld voor:

 • Europa
 • Rusland
 • Canada
 • Alaska
 • Het Noordpoolgebied
 • China
 • Australië
 • Het Midden-Oosten
 • Afrika
 • Singapore
 • De tropische Andes
 • De bergen van de Aarde
 • De meren van de Aarde
 • De woestijnen van de Aarde
 • De Golf van Maine
 • De Japanse wateren
 • De Indische Oceaan
 • Het Koreaanse schiereiland
 • De Grote Meren
 • De Subtropische gebieden
 • De Rode Zee
 • Het noordoostelijk deel van de Verenigde Staten
 • Tibet
 • Mongolië
 • IJsland
 • West-Antarctica .

Hoewel dit in sommige gevallen waar kan zijn, zoals bijvoorbeeld in Singapore vanwege het hitte-eilandeffect, is het volstrekt onmogelijk dat dit waar zou zijn voor al deze plaatsen omdat het om vrijwel de gehele landmassa van de Aarde gaat.

De webpagina's in de bovenstaande afbeelding bestaan echt. Hier zijn ze, met nog een paar bonuslinks:
Lees verder...

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!