Het klimaat gedurende het Holoceen09/11/2018 21:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Gedurende de afgelopen 8 duizend jaar is de CO2 concentratie in de atmosfeer gestaag gestegen, terwijl de temperatuur is gedaald. Dit feit weerlegt iedere bewering dat CO2 de belangrijkste factor is voor de opwarming van de Aarde.
Meer over de relatie tussen temperatuur en CO2: Temperatuur versus CO2 - een overzicht.

CO2 is een broeikasgas maar haar opwarmingscapaciteit is vrijwel verzadigd. Zelfs bij veel lagere concentraties absorbeert het reeds vrijwel álle energie die de Aarde in haar absobtie frequentiebanden uitstraalt en daarom heeft het toevoegen van meer CO2 aan de atmosfeer geen meetbaar effect op de wereldwijde temperatuur.
Meer over de rol van CO2 als broeikasgas: Waarom stopte de opwarming?

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...

Duurzaam - vervuiling

Te zot voor woorden


Brandhout wordt beschouwd als "biomassa" en politici blijken te geloven dat de CO2 die door biomassa wordt geproduceerd verschilt van de CO2 die wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze geloven ook dat CO2 een gevaarlijke verontreiniger is.

Dus, volgens de VN, het IPCC, Ed Nijpels en jouw nationale overheid (afhankelijk van waar je woont), is op brandhout koken "duurzaam", terwijl koken met aardgas "vervuilend" is.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

De menselijke maat

De mensheid heeft de neiging om haar invloed op de omgeving enorm te overschatten. In werkelijkheid valt de invloed van het menselijk handelen in het niet bij de enorme krachten van de natuurlijke processen. Hier maken we een grove vergelijking tussen de totale hoeveelheid energie die de mensheid heeft geconsumeerd sinds de Industriële Revolutie en de hoeveelheid energie die nodig was voor een natuurlijk proces: het eindigen van een glaciale periode.
Lees verder...

Natuurlijke processen

1.- Iedere dag varieert de temperatuur tussen dag en nacht, afhankelijk van waar je woont, ongeveer 10 °C. Dat is een natuurlijk proces.

2.- Ieder jaar varieert de temperatuur tussen zomer en winter, ook afhankelijk van waar je woont, ongeveer 20 °C. Dat is een natuurlijk proces.
Lees verder...

De Ordovicium IJstijd

Zo'n 440 miljoen jaar geleden daalden de wereldwijde temperaturen scherp en kwam de aarde in een ijstijd terecht.

De Ordovicium IJstijd was zo hevig dat het leidde tot de massale uitsterving van 85% van de zeediersoorten en 26% van de dierfamilies.

Dit alles gebeurde terwijl het CO2-niveau 8 tot 12 keer hoger was dan tegenwoordig. En dus niet door opwarming, maar door afkoeling.

Dit is volledig in tegenspraak met de hypothese die door het IPCC, de VN en uw nationale regering wordt verkondigd dat CO2 het klimaat zou regelen en dat zelfs een verdubbeling van de huidige CO2-niveaus tot een catastrofale opwarming zou leiden. 440 miljoen jaar geleden gebeurde precies het tegenovergestelde.

2018 - Het jaar zonder krachtige tornado's in de VS

Klimaatalarmisten, de VN en onze regering waarschuwen ons dat wanneer het CO2-niveau omhoog gaat, er meer extreme weersomstandigheden zullen plaatsvinden.

En ze hebben het weer eens allemaal verkeerd. Ondanks recordhoge CO2-niveaus, is 2018 het eerste jaar waarin er geen krachtige tornado's in de Verenigde Staten werden geregistreerd.

Op zich zegt dit natuurlijk helemaal niets, maar toch gek dat hetgeen waar ze zo zeker van zijn en waarvoor ze waarschuwen niet gebeurt, terwijl precies het tegenovergestelde wél gebeurt. Ze zullen het toch niet fout hebben? En al die dure klimaatplannen?
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Een schone atmosfeer veroorzaakt opwarming van de Aarde

Wanneer de atmosfeer schoon is, komt er meer zonlicht binnen, waardoor de Aarde opwarmt.

Op 27 september 2015 hebben miljoenen mensen over de hele wereld de maan zien passeren door de schaduw van onze planeet. De meesten waren het erover eens dat deze maansverduistering donkerder was dan normaal. Weinigen wisten dat ze getuige waren van een teken van wereldwijde afkoeling.
Lees verder...

Prehistorische zoogdieren stierven uit door gebrek aan CO2

Decennialang hebben onderzoekers onze voorouders de schuld gegeven van het uitsterven van grote prehistorische zoogdieren in Afrika. Nieuw onderzoek wijst in een andere richting. Hoogstwaarschijnlijk hebben gevaarlijk lage CO2-concentraties geleid tot het uitsterven van grote oude zoogdieren in Afrika gedurende de afgelopen 4,6 miljoen jaar.

Tyler Faith, conservator archeologie bij het Natural History Museum of Utah en assistent-professor bij de afdeling Antropologie aan de Universiteit van Utah, leidde de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.
Lees verder...

Het IPCC, cynischer dan ooit

De volledige titel van het laatste IPCC-rapport luidt: "Opwarming van de aarde van 1,5 °C - Een speciaal IPCC-rapport over de effecten van het broeikaseffect van 1,5 °C boven pre-industriële niveaus en gerelateerde wereldwijde broeikasgasemissieroutes, in de context van versterking het wereldwijde antwoord op de dreiging van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en inspanningen om armoede uit te bannen ".

Echt waar.

Dit is een politiek rapport. Er is geen wetenschappelijk bewijs in het hele rapport dat een verband aantoont tussen CO2 en stijgende temperaturen. Er is zelfs geen bewijs dat stijgende temperaturen gevaarlijk zijn. De temperatuurniveaus waarvoor ze waarschuwen liggen onder het normale, natuurlijke niveau gedurende het grootste deel van het Holoceen. Daar is niets gevaarlijks aan. De mensheid heeft haar ontwikkeling juist te danken aan de hogere temperaturen van dit interglaciaal.
Lees verder...

New York Times verspreidt vervalste klimaatgegevens

Op de website van de New York Times staat een interactieve tool waarmee kan worden nagegaan hoeveel je woonplaats is opgewarmd sinds je geboortejaar.

Tony Heller testte de tool voor de stad Brinkley, Arkansas, met de volgende verrassende resultaten.
Lees verder...

NASA: Minimum aantal zonnevlekken zal recordkou veroorzaken

“De zon staat aan het begin van een van de diepste zonneminima van het ruimtetijdperk”, schreef dr. Tony Phillips slechts zes weken geleden, op 27 september 2018.

Gegevens van NASA's TIMED-satelliet laten zien dat de thermosfeer (de bovenste luchtlaag rond onze planeet) afkoelt en krimpt, waardoor de straal van de atmosfeer letterlijk afneemt.
Lees verder...

Klimaatverandering dreigt 'dramatische' biertekorten te veroorzaken

Afgelopen maand publiceerden onderzoekers van de University of East Anglia (bekend van Climategate) dit onderzoek, waarin wordt aangegeven hoe de droogtes en extreme hitte -veroorzaakt door klimaatsverandering- de gerstopbrengst beïnvloeden.

Hun conclusies:
Lees verder...

Klimaatbeleid via noodmaatregelen

Volgens de Nederlandse overheid is er zoveel haast bij het overstappen op "schone energie" en de plaatsing van windmolens, dat er is besloten niet volgens de normale regels en procedures te werken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde Crisis en Herstelwet. Voor de planning van deze windparken over het grondgebied wordt een beroep gedaan op de Rijkscoördinatieregeling.

De Crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Procedures worden ingekort en het aantal benodigde vergunningen wordt teruggedrongen. De Nederlandse overheid houdt zich dus niet meer aan de regels die zij zélf heeft ingesteld. De wet diende voornamelijk als economische impuls ten tijde van de kredietscrisis. Hoewel de wet aanvankelijk als tijdelijke maatregel was beoogd, is zij permanent geworden op 25 april 2013.
Lees verder...

Het jaar dat de Maldiven overstroomden

De Maldiven is een Zuid-Aziatisch land, gelegen in de Indische Oceaan. Volgens Wikipedia: "Met een gemiddelde hoogte van 1,5 meter boven zeeniveau is het het laagste land ter wereld. Ook het hoogste natuurlijke punt van 2,4 meter is het laagste van alle landen". Het land bestaat uit 1196 kleine eilanden.

In 1988 waarschuwden milieudeskundigen dat het hele land het risico liep om binnen 30 jaar volledig te verwijnen onder de stijgende zeespiegels.
Lees verder...

De positieve impact van menselijke CO2-emissies

Het positieve effect van menselijke CO2-emissies op de overleving van het leven op Aarde
Patrick Moore, PhD
Medeoprichter van Greenpeace

Samenvatting

Deze studie kijkt naar de positieve milieueffecten van kooldioxide emissies, een onderwerp dat vaak voorkomt in de wetenschappelijke literatuur, maar dat in de huidige discussies over klimaatveranderingsbeleid maar al te vaak wordt genegeerd.

Al het leven is gebaseerd op koolstof en de belangrijkste bron van deze koolstof is de CO2 in de Aardse atmosfeer en hydrosfeer.

Nog maar 18.000 jaar geleden, op het hoogtepunt van de meest recente grote glaciale periode, daalde het atmosferische CO2-gehalte tot het laagste geregistreerde niveau ooit met 180 ppm (deeltjes per miljoen), laag genoeg om de groei van planten te belemmeren. Dit is slechts 30 ppm boven een niveau dat zou resulteren in de dood van planten als gevolg van CO2-tekort.
Lees verder...

Niet-bestaande thermometers meten recordhitte

Op de eerste kaart zijn de gemiddelde wereldwijde temperaturen te zien voor de maand september 2018. Dat ziet er angstaanjagend uit, zoveel opwarming, zoveel recordtemperaturen!

Het tweede kaartje toont de werkelijkheid. De grijze en witte gebieden geven aan waar geen metingen zijn verricht. In Arabië en Oost Siberië zou de warmte alle records hebben verbroken, terwijl er in werkelijkheid geen thermometers staan. In grote gedeelten van Brazilië en Africa maten niet bestaande thermometers temperaturen die ver boven het gemiddelde lagen.

Ze schudden het gewoon uit hun mouw!

IPCC - Terug naar de Kleine IJstijd?

Onlangs publiceerde het IPCC haar "Samenvatting voor beleidsmakers 2018 - Een speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van het broeikaseffect van 1,5 °C boven pre-industriële niveaus".

Het vreemde is dat het IPCC nooit definieert wat ze bedoelen met "pre-industriële niveaus". Bedoelen ze het Holoceen Optimum, 8.000 jaar geleden, toen de gemiddelde temperatuur 4 °C warmer was dan nu? Dat is een pre-industrieel niveau. Of bedoelen ze het minimum van de afgelopen glaciale periode (15.000 jaar geleden) met temperaturen die meer dan 15 °C onder de huidige gemiddelden lagen? Dat is ook een pre-industrieel niveau.
Lees verder...

Bosbranden en klimaatsverandering

Ons wordt verteld dat bosbranden aan het toenemen zijn. Het zou onze schuld zijn door het gebruiken van fossiele brandstoffen.

Precies het tegenovergestelde is waar. Juist dankzij het gebruik van fossiele brandstoffen zijn we in staat bosbranden met brandweerwagens, helicopters en vliegtuigen te bestrijden, wat heeft geleid tot een vermindering van 80% van de verbrande oppervlakte over de laatste 90 jaar in de Verenigde Staten.
De lichte stijging vanaf 1995 komt dan juist weer door een vermindering van het bosonderhoud, afgedwongen door milieugroepen in een poging om bepaalde fauna te beschermen.

Is climate change the culprit causing California’s wildfires?

De sneeuwoppervlakte groeit sinds 1990

Sneeuw verdwijnt wanneer de temperatuur boven de 0° C stijgt. Dit betekent dat de sneeuwoppervlakte een indicatie geeft voor de temperatuur. Verder is het veel makkelijker te meten dan de gemiddelde temperatuur zelf.

In de grafiek zien we de met sneeuw bedekte landoppervlakte van het Noordelijk Halfrond sinds 1990.
Terwijl de CO2 concentratie van de atmosfeer in die periode met ongeveer 17% steeg van 350 tot 410 ppm, groeide de sneeuwoppervlakte met een gemiddelde van 16 duizend vierkante kilometer per jaar, precies het tegenovergestelde van wat men zou verwachten volgens de broeikashypothese.

Dit is een aanwijzing dat het broeikaseffect van CO2 al verzadigd is, zoals de wetenschappers van de NASA reeds in de jaren 70 aantoonden. CO2 is een broeikasgas maar het toevoegen van meer CO2 aan de atmosfeer heeft geen significante temperatuursstijging meer tot gevolg.