Het klimaat gedurende het Holoceen09/11/2018 21:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Gedurende de afgelopen 8 duizend jaar is de CO2 concentratie in de atmosfeer gestaag gestegen, terwijl de temperatuur is gedaald. Dit feit weerlegt iedere bewering dat CO2 de belangrijkste factor is voor de opwarming van de Aarde.
Meer over de relatie tussen temperatuur en CO2: Temperatuur versus CO2 - een overzicht.

CO2 is een broeikasgas maar haar opwarmingscapaciteit is vrijwel verzadigd. Zelfs bij veel lagere concentraties absorbeert het reeds vrijwel álle energie die de Aarde in haar absobtie frequentiebanden uitstraalt en daarom heeft het toevoegen van meer CO2 aan de atmosfeer geen meetbaar effect op de wereldwijde temperatuur.
Meer over de rol van CO2 als broeikasgas: Waarom stopte de opwarming?

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...

De logaritmische aard van het CO2-broeikaseffect

Voor veel mensen kan een logaritmische relatie een vrij abstract concept zijn. Het is moeilijk voor te stellen welk effect dit heeft op de sterkte van het broeikaseffect die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die de mens in de atmosfeer uitstoot. Hier presenteren we een visualisatie om op een eenvoudige manier uit te leggen waar we het over hebben.

CO2 is een broeikasgas. De aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer vangt een deel van de infraroodstraling op die het aardoppervlak in de ruimte uitzendt. Het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de aarde is ongeveer 30 °C, zonder dit effect zou de temperatuur -15 °C zijn in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C.
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. CO2 zorgt voor 3 °C opwarming, dat wil zeggen 10% van het totale effect.

Wanneer de concentratie van CO2 toeneemt, neemt ook het broeikaseffect toe, maar niet op een lineaire manier, maar logaritmisch. Voor elke toename van de concentratie is het effect op de temperatuur steeds minder.
Lees verder...

Waterdamp

Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Het maakt 80% tot 90% uit van het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de Aarde.

Klimaatmodellen zijn afhankelijk van waterdamp als positieve feedback voor vermeende CO2-opwarming. In deze modellen veroorzaakt CO2 een kleine opwarming waardoor de relatieve luchtvochtigheid toeneemt. Die toename van waterdamp produceert dan de catastrofale opwarming die ze voorspellen.
De werkelijkheid is echter dat, hoewel de atmosferische CO2-concentraties sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met bijna 30% zijn gestegen, de relatieve luchtvochtigheid op lage hoogten stabiel is gebleven en op grotere hoogten zelfs is afgenomen.
Lees verder...

Vier interglacialen

Deze grafiek maakt deel uit van een zeer interessante paper van onafhankelijk onderzoeker Brian Catt over de effecten van magma en vulkanisme op de oceaanverwarming tijdens de ijstijd cycli.
De grafiek is gemaakt door James Covington.

Het toont de temperatuur voor de laatste vier interglaciale periodes. Elke interglaciaal heeft zijn eigen kleur:

 • Rood - Het Holoceen, van 18,000 jaar geleden tot nu ("We are here...")
 • Groen - Het Eemien, van 136.000 jaar geleden tot 110.000 jaar geleden
 • Blauw - Interglaciaal "MIS 7", van 245.000 jaar geleden tot 219.000 jaar geleden
 • Paars - Interglaciaal "MIS 9", van 343.000 jaar geleden tot 317.000 jaar geleden
Lees verder...

Wereldwijde afkoeling

In de jaren zeventig was er een 'wetenschappelijke consensus' over een catastrofale wereldwijde afkoeling. Dit laat duidelijk zien dat de mensheid, sterk beïnvloed door de reguliere media, overdreven reageert op normale, natuurlijke klimaatschommelingen.
Lees verder...

Het Eemien Interglaciaal

Het Eemien Interglaciaal was een warme periode die duurde van ca. 130.000 tot 115.000 jaar geleden. Dit interglaciaal werd gevolgd door de meest recente glaciale periode (Weichselian / Wisconsinan), die duurde totdat ongeveer 11.000 jaar geleden de huidige warme periode, het Holoceen, begon. Het Eemien is dus het laatste interglaciaal vóór het huidige.

Het interglaciaal is vernoemd naar de rivier de Eem in Nederland omdat het voor het eerst werd beschreven na boringen in de buurt van Amersfoort, gelegen in de Eemvallei. Het bestuderen van het Eemien is erg belangrijk omdat de continentale configuratie van de Aarde erg leek op de huidige situatie. Dit betekent dat oceaanstromingen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde waren als vandaag.
Lees verder...

Niels Bohr Instituut: "CO2 volgt temperatuur"

Nieuw onderzoek van het Niels Bohr Instituut, de Universiteit van Kopenhagen, geeft aan dat atmosferische CO2-concentraties de temperatuur volgen, en niet andersom.

"Onze analyses van ijskernen uit de ijskap op Antarctica tonen aan dat de concentratie CO2 in de atmosfeer de stijging van de Antarctische temperaturen zeer nauw volgt en hoogstens een paar honderd jaar is gespreid", legt Sune Olander Rasmussen, universitair hoofddocent en coördinator bij het Centrum voor IJs en Klimaat aan het Niels Bohr Instituut, de Universiteit van Kopenhagen.

Warm water kan minder CO2 bevatten, dus wanneer oceanen opwarmen, geven ze CO2 af aan de atmosfeer.

Dit is duidelijk in tegenspraak met de CO2-hypothese die zegt dat opwarming wordt veroorzaakt door CO2.
Lees verder...

Tweemaal zoveel opwarming

Kranten en websites van over de hele wereld berichten ons dat bepaalde landen, regio's of continenten "sneller" of zelfs "twee keer zo snel" opwarmen als het wereldwijde gemiddelde. Deze sneller dan gemiddelde opwarming is gemeld voor:

 • Europa
 • Rusland
 • Canada
 • Alaska
 • Het Noordpoolgebied
 • China
 • Australië
 • Het Midden-Oosten
 • Afrika
 • Singapore
 • De tropische Andes
 • De bergen van de Aarde
 • De meren van de Aarde
 • De woestijnen van de Aarde
 • De Golf van Maine
 • De Japanse wateren
 • De Indische Oceaan
 • Het Koreaanse schiereiland
 • De Grote Meren
 • De Subtropische gebieden
 • De Rode Zee
 • Het noordoostelijk deel van de Verenigde Staten
 • Tibet
 • Mongolië
 • IJsland
 • West-Antarctica .

Hoewel dit in sommige gevallen waar kan zijn, zoals bijvoorbeeld in Singapore vanwege het hitte-eilandeffect, is het volstrekt onmogelijk dat dit waar zou zijn voor al deze plaatsen omdat het om vrijwel de gehele landmassa van de Aarde gaat.

De webpagina's in de bovenstaande afbeelding bestaan echt. Hier zijn ze, met nog een paar bonuslinks:
Lees verder...

De mug verwarmt de olifant!

De gecombineerde massa van de oceanen van de Aarde is 1,35 x 1024 gram.
De soortelijke warmte van oceaanwater is 3,993 Joule / gram / Kelvin.
Dus kost het 5,39055 x 1024 Joule om de oceanen 1 Kelvin te verwarmen.

De totale massa van de atmosfeer van de Aarde is 5,1480 × 1021 gram.
De soortelijke warmte van de atmosfeer is 1,005 joule / gram / Kelvin.
Het dus kost 5.17374 x 1021 Joule om de atmosfeer 1 Kelvin te verwarmen.
Lees verder...

500 Wetenschappers: "Er is geen klimaat-noodsituatie"

Eerder deze week stuurde een groep van "meer dan 500 deskundige en ervaren wetenschappers en professionals op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden" deze dringende boodschap naar de Verenigde Naties en verklaarde dat er geen klimaat-noodsituatie is. Ze dringen aan op herziening van de klimaatmodellen waarop het internationale beleid is gebaseerd. De groep wetenschappers beschouwt deze modellen "ongeschikt voor hun doel" en "onvolmaakt".
De groep nodigt de VN uit om samen "een constructieve bijeenkomst op hoog niveau tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide kanten" over klimaatverandering te organiseren.

De originele brief in zijn geheel:
Lees verder...

Emotie versus wetenschap

Er zijn niet meer orkanen dan vroeger. Er zijn niet meer tornado's dan vroeger. Er zijn niet meer bosbranden dan vroeger. Er zijn niet meer hittegolven dan vroeger en de hittegolven die er zijn duren niet niet langer dan vroeger. De stijging van de zeespiegel versnelt niet. We genieten van een lichte gemiddelde temperatuurstijging, maar het is niet warmer dan in andere tijden van het Holoceen.

De IPCC-modellen werken niet, de gemeten opwarming is veel lager dan voorspeld.

Nu ze bij de VN inzien dat ze alle feiten tegen hebben, wijzigen ze hun strategie. Ze spelen de emotiekaart. Het theater.
Lees verder...

525x

Wist je dat...

 • Zuurstof branden voedt terwijl CO2 branden dooft?
 • Zuurstof verrotting en oxidatie veroorzaakt terwijl CO2 planten voedt?
 • Al het leven op aarde net zo afhankelijk is van CO2 als van zuurstof?
 • Het broeikaseffect van waterdamp 10 keer zo sterk is als dat van CO2?
 • Zuurstof de Aarde niet verwarmt en CO2 evenmin?
 • De aardse atmosfeer 525 keer zoveel zuurstof bevat als CO2?
 • Toen het leven op Aarde begon, het CO2-niveau meer dan 10 keer zo hoog was als tegenwoordig?
 • Zonder het verbranden van fossiele brandstoffen door de Mens, het leven op Aarde langzaam zou zijn begonnen uit te sterven door gebrek aan CO2?

Het demoniseren van CO2 is een aanslag tegen de menselijke ontwikkeling. Op langere termijn is het een aanslag tegen al het leven op Aarde.

Wist je dat?

CO2 veroorzaakt géén Global Warming

Om te beginnen een verduidelijking. De titel van dit artikel en de tekst van het plaatje moeten worden begrepen als: "Het toevoegen van meer CO2 aan de reeds bestaande CO2-concentratie in de Aardse atmosfeer heeft geen meetbare invloed meer op de gemiddelde temperatuur".

Er is nooit een sluitend wetenschappelijk bewijs geleverd voor de CO2-hypothese die zegt dat het broeikaseffect wordt vergroot door menselijke emissies en dat dit een wereldwijde opwarming ("global warming") tot gevolg heeft. Integendeel, alle bewijzen en rationele overwegingen wijzen in de tegenovergestelde richting, namelijk dat deze hypothese moet worden weerlegd.

Hier een overzicht:
Lees verder...

De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...

Duurzaam - vervuiling

Te zot voor woorden


Brandhout wordt beschouwd als "biomassa" en politici blijken te geloven dat de CO2 die door biomassa wordt geproduceerd verschilt van de CO2 die wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze geloven ook dat CO2 een gevaarlijke verontreiniger is.

Dus, volgens de VN, het IPCC, Ed Nijpels en jouw nationale overheid (afhankelijk van waar je woont), is op brandhout koken "duurzaam", terwijl koken met aardgas "vervuilend" is.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!