De logaritmische aard van het CO2-broeikaseffect13/10/2019 18:23 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Voor veel mensen kan een logaritmische relatie een vrij abstract concept zijn. Het is moeilijk voor te stellen welk effect dit heeft op de sterkte van het broeikaseffect die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die de mens in de atmosfeer uitstoot. Hier presenteren we een visualisatie om op een eenvoudige manier uit te leggen waar we het over hebben.

CO2 is een broeikasgas. De aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer vangt een deel van de infraroodstraling op die het aardoppervlak in de ruimte uitzendt. Het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de aarde is ongeveer 30 °C, zonder dit effect zou de temperatuur -15 °C zijn in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C.
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. CO2 zorgt voor 3 °C opwarming, dat wil zeggen 10% van het totale effect.

Wanneer de concentratie van CO2 toeneemt, neemt ook het broeikaseffect toe, maar niet op een lineaire manier, maar logaritmisch. Voor elke toename van de concentratie is het effect op de temperatuur steeds minder.

In de hoofdafbeelding van dit artikel, gegenereerd met behulp van het stralingsdetectiesysteem van de Amerikaanse luchtmacht (MODTRAN), geeft de blauwe lijn het broeikaseffect van CO2 weer. Op de horizontale as plaatsen we de CO2-concentratie en op de verticale as de hoeveelheid energie die de Aarde elke seconde per vierkante meter oppervlak ontvangt. De rode lijnen markeren de waarden van het begin van de Industriële Revolutie, de groene lijnen de waarden voor het jaar 2006 en de zwarte lijnen de waarden die overeenkomen met de dubbele concentratie die we hadden aan het begin van de Industriële Revolutie.
We zien dat het CO2-broeikaseffect dramatisch toeneemt wanneer de niveaus laag zijn, terwijl de toename van het effect veel lager is bij de huidige CO2-concentraties.

Aangezien het broeikaseffect van CO2 slechts 10% van het totale effect is, is het duidelijk dat het verhogen van de reeds bestaande concentratie van CO2 in de atmosfeer geen meetbaar effect meer heeft op de temperatuur van de aarde. Deze afbeelding is ook van het Amerikaanse leger.


Dit fenomeen staat bekend als de verzadiging van het CO2-broeikaseffect.

Een benadering om het logaritmische verloop van het effect beter te begrijpen:


We zien dat een minieme concentratie van slechts 20 deeltjes per miljoen (ppm) al voldoende is om meer dan een derde van het CO2-broeikaseffect te activeren. Bij het verhogen van de concentratie met 20 ppm tot 40 ppm, produceert het effect al 1,5 °C opwarming, dat is de helft van het totaal.
140 deeltjes CO2 per miljoen is de minimale concentratie die nodig is voor plantenleven. Op dit niveau is het broeikaseffect al 67% van het maximum. Aan het einde van de laatste ijstijd, 16 duizend jaar geleden, was de CO2-concentratie 180 ppm en was het broeikaseffect al 72% verzadigd.
Aan het begin van de industriële revolutie (1850) bereikte de verzadiging van het CO2-broeikaseffect 80%, 2,4 °C van de mogelijke 3 °C. Dit betekent dat CO2-uitstoot door mensen nooit een meetbaar effect heeft gehad op de wereldwijde temperatuur. Bijvoorbeeld: een verhoging van de huidige 420 ppm CO2 naar 440 ppm zou een opwarming van 0,02 ° C veroorzaken.


Met deze kennis is het duidelijk waarom IPCC-klimaatmodellen niet werken.
De modellen overdrijven het CO2-broeikaseffect. Zo zijn ze geprogrammeerd. Dat veroorzaakt het wegvallen alle positieve feedback-effecten, zoals de toename van het broeikaseffect van waterdamp.
Het resultaat is dat de modellen veel te veel opwarming voorspellen voor de toekomst.


Als we deze beelden en deze boodschap aan de verantwoordelijke politici zouden kunnen geven, zouden zij gemakkelijk zien dat er geen rationele redenen zijn om te proberen onze CO2-uitstoot te beperken.

Artikel gebaseerd op dit artikel van Wattsupwiththat.com, de meest bezochte klimaatwebsite. Ik heb de verwarming in °C van de derde grafiek gecorrigeerd met de waarden berekend op basis van de eerste grafiek. De verwarming van het eerste traject is lager dan de waarde van 1,7 °C die in de oorspronkelijke grafiek wordt weergegeven. Ook de andere waarden zijn op die wijze herberekend en aangepast.

Tom van Leeuwen, september 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...