Vier interglacialen11/10/2019 23:54 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Deze grafiek maakt deel uit van een zeer interessante paper van onafhankelijk onderzoeker Brian Catt over de effecten van magma en vulkanisme op de oceaanverwarming tijdens de ijstijd cycli.
De grafiek is gemaakt door James Covington.

Het toont de temperatuur voor de laatste vier interglaciale periodes. Elke interglaciaal heeft zijn eigen kleur:

  • Rood - Het Holoceen, van 18,000 jaar geleden tot nu ("We are here...")
  • Groen - Het Eemien, van 136.000 jaar geleden tot 110.000 jaar geleden
  • Blauw - Interglaciaal "MIS 7", van 245.000 jaar geleden tot 219.000 jaar geleden
  • Paars - Interglaciaal "MIS 9", van 343.000 jaar geleden tot 317.000 jaar geleden

De afgebeelde periodes zijn lang genoeg om niet alleen de interglacialen zelf te tonen, maar ook hun aanzet en de afkoeling in de daarop volgende glaciale periodes.

De horizontale as toont het tijdbereik voor elke interglaciaal in de overeenkomstige kleur. De verticale as toont aan de rechterkant de absolute temperatuur en aan de linkerkant het verschil met de huidige temperatuur.

De gegevens zijn afkomstig van ijskernen uit Groenland en Antarctica. De namen voor elke set van brongegevens worden vermeld in de grafiek. Dit zijn algemeen aanvaarde datasets, die door klimaatwetenschappers worden gebruikt als proxy voor gemiddelde wereldwijde temperaturen.

Als we deze grafiek op ons in laten werken, is het eerste wat opvalt het grote verschil, van 28 °C, tussen de koudste momenten van de ijstijden en de warmste pieken van de interglacialen. Tijdens deze schommelingen paste het leven op aarde zich aan aan het steeds veranderende klimaat, na elke terugval volgde verbetering op verbetering hetgeen uiteindelijk onze moderne samenleving vormgaf.
Hiermee rekening houdend, is het duidelijk dat de voorspellingen van sommige wetenschappers, bureaucraten, politici, de reguliere massamedia, 16-jarige meisjes, jouw regering en de wereldwijde overheid over een apocalyptische opwarming van 2 °C, omslagpunten en een onomkeerbare opwarming tot Venus-achtige omstandigheden enorm overdreven zijn.

Onze huidige "Global Warming" is de kleine verhoging gemarkeerd met de pijl "We are here ...". De natuurlijke overgang van de Kleine IJstijd naar de huidige warme periode is duidelijk zichtbaar. Als je beter kijkt, vertonen alle vier de grafieken deze voortdurende zigzagbeweging, met drie of vier pieken iedere de duizend jaar. De huidige piek verschilt niet van de rest van de volledig natuurlijke, zigzaggende pieken van de afgelopen 300 duizend jaar. Er zijn veel plotselinge, volledig natuurlijke, verwarmings- en afkoelingsperioden die veel extremer zijn dan de huidige.

Er is niets "vreemds" aan de huidige opwarming, niets abnormaals. Hetzelfde patroon herhaalt zich door natuurlijke oorzaken steeds opnieuw om de 200 tot 250 jaar.

Nog een laatste opmerking. De interglacialen Eemien en MIS 9 vertonen bijna hetzelfde temperatuurverloop. Het Holoceen had een vreemde start, de zogenaamde Jonge Dryas, maar begon na afloop daarvan de andere twee te volgen.
MIS 7 begint met exact hetzelfde verloop als Eemien en MIS 9, maar vertoont een vreemde afkoelperiode, mogelijk vanwege vier krachtige vulkaanuitbarstingen 233.000 tot 230.000 jaar geleden: eerst het Emmons Lake Caldera in het huidige Alaska, gevolgd door de Reporoa Caldera, Maroa Caldera en de Rotorua Caldera gelegen op wat nu het Noord-Eiland van Nieuw-Zeeland wordt genoemd. Daarna volgt het temperatuurverloop dat van het Eemien en MIS 9.
Als het Holoceen het verloop van de vorige drie interglacialen volgt, staat de Aarde een geleidelijke afkoeling van 7 tot 9 ° C in de komende 5000 jaar te wachten. De CO2 die wordt uitgestoten door menselijke activiteit zou het CO2-broeikaseffect voor langere tijd verzadigd kunnen houden, waardoor het afkoelingsproces wordt vertraagd en het milde klimaat van het Holoceen, dat een fundamentele rol speelde in de menselijke ontwikkeling, langer kunnen voortduren.

Tom van Leeuwen, 11 oktober 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...