Vier interglacialen11/10/2019 23:54 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Deze grafiek maakt deel uit van een zeer interessante paper van onafhankelijk onderzoeker Brian Catt over de effecten van magma en vulkanisme op de oceaanverwarming tijdens de ijstijd cycli.
De grafiek is gemaakt door James Covington.

Het toont de temperatuur voor de laatste vier interglaciale periodes. Elke interglaciaal heeft zijn eigen kleur:

  • Rood - Het Holoceen, van 18,000 jaar geleden tot nu ("We are here...")
  • Groen - Het Eemien, van 136.000 jaar geleden tot 110.000 jaar geleden
  • Blauw - Interglaciaal "MIS 7", van 245.000 jaar geleden tot 219.000 jaar geleden
  • Paars - Interglaciaal "MIS 9", van 343.000 jaar geleden tot 317.000 jaar geleden

De afgebeelde periodes zijn lang genoeg om niet alleen de interglacialen zelf te tonen, maar ook hun aanzet en de afkoeling in de daarop volgende glaciale periodes.

De horizontale as toont het tijdbereik voor elke interglaciaal in de overeenkomstige kleur. De verticale as toont aan de rechterkant de absolute temperatuur en aan de linkerkant het verschil met de huidige temperatuur.

De gegevens zijn afkomstig van ijskernen uit Groenland en Antarctica. De namen voor elke set van brongegevens worden vermeld in de grafiek. Dit zijn algemeen aanvaarde datasets, die door klimaatwetenschappers worden gebruikt als proxy voor gemiddelde wereldwijde temperaturen.

Als we deze grafiek op ons in laten werken, is het eerste wat opvalt het grote verschil, van 28 °C, tussen de koudste momenten van de ijstijden en de warmste pieken van de interglacialen. Tijdens deze schommelingen paste het leven op aarde zich aan aan het steeds veranderende klimaat, na elke terugval volgde verbetering op verbetering hetgeen uiteindelijk onze moderne samenleving vormgaf.
Hiermee rekening houdend, is het duidelijk dat de voorspellingen van sommige wetenschappers, bureaucraten, politici, de reguliere massamedia, 16-jarige meisjes, jouw regering en de wereldwijde overheid over een apocalyptische opwarming van 2 °C, omslagpunten en een onomkeerbare opwarming tot Venus-achtige omstandigheden enorm overdreven zijn.

Onze huidige "Global Warming" is de kleine verhoging gemarkeerd met de pijl "We are here ...". De natuurlijke overgang van de Kleine IJstijd naar de huidige warme periode is duidelijk zichtbaar. Als je beter kijkt, vertonen alle vier de grafieken deze voortdurende zigzagbeweging, met drie of vier pieken iedere de duizend jaar. De huidige piek verschilt niet van de rest van de volledig natuurlijke, zigzaggende pieken van de afgelopen 300 duizend jaar. Er zijn veel plotselinge, volledig natuurlijke, verwarmings- en afkoelingsperioden die veel extremer zijn dan de huidige.

Er is niets "vreemds" aan de huidige opwarming, niets abnormaals. Hetzelfde patroon herhaalt zich door natuurlijke oorzaken steeds opnieuw om de 200 tot 250 jaar.

Nog een laatste opmerking. De interglacialen Eemien en MIS 9 vertonen bijna hetzelfde temperatuurverloop. Het Holoceen had een vreemde start, de zogenaamde Jonge Dryas, maar begon na afloop daarvan de andere twee te volgen.
MIS 7 begint met exact hetzelfde verloop als Eemien en MIS 9, maar vertoont een vreemde afkoelperiode, mogelijk vanwege vier krachtige vulkaanuitbarstingen 233.000 tot 230.000 jaar geleden: eerst het Emmons Lake Caldera in het huidige Alaska, gevolgd door de Reporoa Caldera, Maroa Caldera en de Rotorua Caldera gelegen op wat nu het Noord-Eiland van Nieuw-Zeeland wordt genoemd. Daarna volgt het temperatuurverloop dat van het Eemien en MIS 9.
Als het Holoceen het verloop van de vorige drie interglacialen volgt, staat de Aarde een geleidelijke afkoeling van 7 tot 9 ° C in de komende 5000 jaar te wachten. De CO2 die wordt uitgestoten door menselijke activiteit zou het CO2-broeikaseffect voor langere tijd verzadigd kunnen houden, waardoor het afkoelingsproces wordt vertraagd en het milde klimaat van het Holoceen, dat een fundamentele rol speelde in de menselijke ontwikkeling, langer kunnen voortduren.

Tom van Leeuwen, 11 oktober 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...

Satelliet temperatuur van de Aarde februari 2022

De afwijking van de satelliet aardtemperatuur voor februari 2022 is exact 0°C.

Dit betekent dat de temperatuur op Aarde in februari 2022 precies hetzelfde was als het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Satellieten zijn de beste manier om inzicht te krijgen in de korte termijn temperatuurschommelingen. Ze meten het hele oppervlak, onafhankelijk van de verdeling van de weerstations, de hitte-eilanden, meetfouten, de toestand van het oppervlak (land of water).

Er is een stapsgewijze temperatuurstijging, veroorzaakt door twee zeer sterke El Niño-periodes (1998 en 2016). De energie die opwelde uit de diepe oceanen zorgde in deze twee gelegenheden voor een nieuw niveau, waarna de opwarming stopte. Dit is een natuurlijk fenomeen en heeft niets te maken met CO2 of menselijke activiteit.

Waar is de klimaatcrisis? Het bestaat gewoon niet.

Word wakker en verspreid deze informatie naar uw regering!

Tom van Leeuwen, 1 maart 2022.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie

Rob Jetten is de nieuwe, kersverse minister van Klimaat en Energie in het Nederlandse kabinet Rutte IV.

Dit is een nieuw ministerie, maar wordt helaas gekenmerkt door dezelfde ideeën als bij voorgaande kabinetten. Het idee dat de mens, door het verbranden van fossiele brandstoffen, verantwoordelijk is voor de recente opwarming van de Aarde.
Lees verder...

Het H2O broeikaseffect

De CO2-hypothese van de IPCC, waarmee Westerse overheden proberen hun burgers aan te zetten tot groepsdenken, paniek en onnodige maatregelen en belastingen, berust voor een groot gedeelte op het geloof dat er een positief terugkoppeleffect bestaat tussen de broeikaseffecten van CO2 en waterdamp (H2O). Een kleine stijging van de temperatuur, veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie zou een toename tot gevolg hebben van de waterdampconcentratie en daarmee het H2O-broeikaseffect vergroten.

Dit is een misvatting. Op de eerste plaats zijn positieve terugkoppeleffecten uiterst zeldzaam in de natuur. Verder is er geen zinnig woord te zeggen over het effect dat een vergroting van het H2O-broeikaseffect heeft op de temperatuur.

Hieronder drie redenen waarom het onmogelijk is dit effect te modelleren.
Lees verder...

Zonnevlekken

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het gedegen onderzoek verricht door Freek van Leeuwen naar de wetenschappers Valentina Zharkova en Willie Soon en hun werk over zonnevlekken.

Zoals we de afgelopen weken zagen, wijst nieuw onderzoe uit dat er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd CO2-broeikaseffect, en dat slechts 12% van de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer te wijten is aan menselijk handelen.

Goed nieuws dus, maar dan rijst de vraag waar de verwarming dan vandaan komt die veel mensen voelen en die ook te zien in in de maandelijkse grafieken van de satellietmetingen.
Lees verder...