De wereld heeft meer CO2 nodig

13/10/2019 19:53 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:

04:55 - "Er is zeer weinig bewijs dat mensen veel invloed hebben [op het klimaat] en wat CO2 betreft, wat het belangrijkste focuspunt is, is die invloed waarschijnlijk meer goed dan slecht."

05:24 - "Ik weet veel over CO2 in vergelijking met de meeste klimaatwetenschappers omdat we CO2-lasers maken. CO2 is een zeer interessant molecuul, met name het model van CO2 dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. CO2 is een staaf en het buigt op en neer, op en neer en het is die buigbeweging die de opwarming van de aarde veroorzaakt. Maar dat is zo'n sterke absorptie dat het nu verzadigd is, dus als je meer CO2 toevoegt, is het meeste wat je kunt doen al gedaan, er is nog een kleine toevoeging maar niet erg veel."
"Als je een schuur hebt en je wilt hem rood schilderen, weet je dat wanneer je hem eenmaal schildert het misschien niet rood genoeg is als je hem twee of drie keer schildert, hij er echt rood uitziet. Als je hem daarna nóg een keer rood schildert, maakt het niet veel meer uit. En dat is wat CO2 nu doet, de meeste eenvoudige absorptie is gedaan en dus als je meer CO2 toevoegt, wordt het een beetje breder, maar ik wil niet te technisch worden."

07:20 - opmerkingen over het logaritmische verloop van door CO2 geïnduceerde opwarming.

08:50 - CO2 is voedsel voor planten.

10:30 - "We zitten in een CO2-hongersnood, we hebben te weinig CO2".

11:00 - CO2 werd gemeten in duizenden deeltjes per miljoen, niet in honderden. "Planten zijn geëvolueerd toen er veel CO2 te eten was, nu hebben ze niet genoeg".

12:20 - Er zijn geen "sociale kosten van koolstof. De sociale kosten zijn negatief (...) het draagt netto bij aan de productiviteit van de landbouw".

14:30 - Er is geen nadeel aan CO2. Het eerste argument tegen CO2 was dat er een snelle opwarming van de aarde zou zijn. Het is niet gebeurd. Het is duidelijk dat de modellen het opwarmingspotentieel enorm hebben overdreven.

15:00 - "Ik noemde de verzadiging van CO2 (...) Ze merkten al snel dat CO2 dit 'probleem' heeft, het was teleurstellend dat het niet veel uitmaakte, dus bedachten ze van alles, soorten feedbackmechanismen die het effect van extra CO2 zouden versterken. Waterdamp, wolken, allerlei dingen zouden door deze CO2 worden veroorzaakt. Ze blijken niet plaats te vinden".

15:30 - Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Waterdamp en wolken.

15:50 - "De meest eerlijke modelbouwers proberen wolken op te nemen [in de modellen], maar dat is erg primitief. Ruwe schattingen. Niets meer".

17:50 - "Antarctisch ijs groeit waarschijnlijk (...) dat zou volgens de modellen niet moeten gebeuren, maar het gebeurt wel".

18:40 - Het Noordpoolgebied is een oceaan, de situatie is daar compleet anders dan op de Zuidpool. Het poolijs wordt bepaald door oceaanstromingen en niet door de luchttemperatuur.

21:00 - Klimaatmodellen lijden aan groepsdenken. Ze keken nooit naar de wereld, ze keken naar andere modellen en ze zeiden: "kijk eens hoe goed we zijn, we krijgen allemaal dezelfde antwoorden, dat moet kloppen". Ze hebben de parameters aangepast om dezelfde antwoorden te krijgen.

22:00 - "Ik denk niet dat er iets is om je zorgen over te maken bij meer CO2. Ik denk dat meer CO2 goed is voor de wereld. Onze achterkleinkinderen zullen terugkijken en zeggen: 'Godzijdank hebben we al deze CO2, wat een vooruitziende mensen waren onze voorouders'".

22:30 - "De milieubeweging moet kijken naar dingen die het verschil maken. Echt bestaande verontreiniging aanpakken en zo een verschil maken".

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...