De wereld heeft meer CO2 nodig

13/10/2019 19:53 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:

04:55 - "Er is zeer weinig bewijs dat mensen veel invloed hebben [op het klimaat] en wat CO2 betreft, wat het belangrijkste focuspunt is, is die invloed waarschijnlijk meer goed dan slecht."

05:24 - "Ik weet veel over CO2 in vergelijking met de meeste klimaatwetenschappers omdat we CO2-lasers maken. CO2 is een zeer interessant molecuul, met name het model van CO2 dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. CO2 is een staaf en het buigt op en neer, op en neer en het is die buigbeweging die de opwarming van de aarde veroorzaakt. Maar dat is zo'n sterke absorptie dat het nu verzadigd is, dus als je meer CO2 toevoegt, is het meeste wat je kunt doen al gedaan, er is nog een kleine toevoeging maar niet erg veel."
"Als je een schuur hebt en je wilt hem rood schilderen, weet je dat wanneer je hem eenmaal schildert het misschien niet rood genoeg is als je hem twee of drie keer schildert, hij er echt rood uitziet. Als je hem daarna nóg een keer rood schildert, maakt het niet veel meer uit. En dat is wat CO2 nu doet, de meeste eenvoudige absorptie is gedaan en dus als je meer CO2 toevoegt, wordt het een beetje breder, maar ik wil niet te technisch worden."

07:20 - opmerkingen over het logaritmische verloop van door CO2 geïnduceerde opwarming.

08:50 - CO2 is voedsel voor planten.

10:30 - "We zitten in een CO2-hongersnood, we hebben te weinig CO2".

11:00 - CO2 werd gemeten in duizenden deeltjes per miljoen, niet in honderden. "Planten zijn geëvolueerd toen er veel CO2 te eten was, nu hebben ze niet genoeg".

12:20 - Er zijn geen "sociale kosten van koolstof. De sociale kosten zijn negatief (...) het draagt netto bij aan de productiviteit van de landbouw".

14:30 - Er is geen nadeel aan CO2. Het eerste argument tegen CO2 was dat er een snelle opwarming van de aarde zou zijn. Het is niet gebeurd. Het is duidelijk dat de modellen het opwarmingspotentieel enorm hebben overdreven.

15:00 - "Ik noemde de verzadiging van CO2 (...) Ze merkten al snel dat CO2 dit 'probleem' heeft, het was teleurstellend dat het niet veel uitmaakte, dus bedachten ze van alles, soorten feedbackmechanismen die het effect van extra CO2 zouden versterken. Waterdamp, wolken, allerlei dingen zouden door deze CO2 worden veroorzaakt. Ze blijken niet plaats te vinden".

15:30 - Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Waterdamp en wolken.

15:50 - "De meest eerlijke modelbouwers proberen wolken op te nemen [in de modellen], maar dat is erg primitief. Ruwe schattingen. Niets meer".

17:50 - "Antarctisch ijs groeit waarschijnlijk (...) dat zou volgens de modellen niet moeten gebeuren, maar het gebeurt wel".

18:40 - Het Noordpoolgebied is een oceaan, de situatie is daar compleet anders dan op de Zuidpool. Het poolijs wordt bepaald door oceaanstromingen en niet door de luchttemperatuur.

21:00 - Klimaatmodellen lijden aan groepsdenken. Ze keken nooit naar de wereld, ze keken naar andere modellen en ze zeiden: "kijk eens hoe goed we zijn, we krijgen allemaal dezelfde antwoorden, dat moet kloppen". Ze hebben de parameters aangepast om dezelfde antwoorden te krijgen.

22:00 - "Ik denk niet dat er iets is om je zorgen over te maken bij meer CO2. Ik denk dat meer CO2 goed is voor de wereld. Onze achterkleinkinderen zullen terugkijken en zeggen: 'Godzijdank hebben we al deze CO2, wat een vooruitziende mensen waren onze voorouders'".

22:30 - "De milieubeweging moet kijken naar dingen die het verschil maken. Echt bestaande verontreiniging aanpakken en zo een verschil maken".

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De logaritmische aard van het CO2-broeikaseffect

Voor veel mensen kan een logaritmische relatie een vrij abstract concept zijn. Het is moeilijk voor te stellen welk effect dit heeft op de sterkte van het broeikaseffect die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die de mens in de atmosfeer uitstoot. Hier presenteren we een visualisatie om op een eenvoudige manier uit te leggen waar we het over hebben.

CO2 is een broeikasgas. De aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer vangt een deel van de infraroodstraling op die het aardoppervlak in de ruimte uitzendt. Het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de aarde is ongeveer 30 °C, zonder dit effect zou de temperatuur -15 °C zijn in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C.
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. CO2 zorgt voor 3 °C opwarming, dat wil zeggen 10% van het totale effect.

Wanneer de concentratie van CO2 toeneemt, neemt ook het broeikaseffect toe, maar niet op een lineaire manier, maar logaritmisch. Voor elke toename van de concentratie is het effect op de temperatuur steeds minder.
Lees verder...