Waterkrachtcentrales en broeikasgassen14/10/2019 11:07 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.

In dit artikel in The Guardian getiteld "De waterkrachtparadox: is deze energie zo schoon als het lijkt?", publiceert Bridget Deemer, een "onderzoeksecoloog" bij de US Geologic Survey, die de studie leidde tijdens haar eerdere functie als onderzoeksmedewerkster in de Staat Washington, de volgende conclusies:


"Maar analyse van Deemer en haar collega's toont aan dat de breedte en diepte van water geen leidende factoren zijn. In plaats daarvan zijn 'biologische activiteiten' in een reservoir -zoals rottende vegetatie en afvoer van voedingsstoffen uit stroomopwaartse stroomgebieden- belangrijkere indicatoren voor broeikasgasemissies De afvoer van voedingsstoffen kan afkomstig zijn van natuurlijke processen of van landbouw, houtkap en landontwikkeling.

Op basis van gegevens van de 267 reservoirs schatten de auteurs de totale uitstoot van alle reservoirs wereldwijd en concluderen ze dat die wateropslagfaciliteiten goed zijn voor 1,3% van alle door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. "


Goed, ik ben geen bioloog en ik ben geen onderzoeker ... maar met mijn gezond verstand vraag ik me af: "Wat zou er gebeurd zijn met deze 'vegetatie en voedingsstoffen uit stroomopwaartse stroomgebieden' als er geen stuwmeer zou zijn? Zouden die dan voor eeuwig worden geconserveerd? Of zouden ze hoe dan ook vergaan?"

Natuurlijk zouden ze hoe dan ook vergaan! Vegetatie maakt deel uit van de koolstofcyclus. Vegetatie verbruikt CO2 als het groeit en vegetatie stoot CO2 uit als het vergaat en verrot nadat de plant sterft. Het netto-effect is nul.

Bovendien: ze stellen dat de afvoer van voedingsstoffen "afkomstig is van natuurlijke processen of van landbouw, houtkap en landontwikkeling". Zouden die factoren dan dus op magische wijze verdwijnen als er geen dam zou zijn? De voedingsstoffen zouden sowieso vergaan, de CO2 zou sowieso vrijkomen. Dat ligt niet aan de dam of aan het stuwmeer. Dat ligt aan het feit dat het organisch materiaal is.

Twee vragen:
  • Krijgen deze "onderzoekers" echt betaald voor het schrijven van dit soort onzin?
  • Hoe is dit artikel er in vredesnaam in geslaagd om door de kwaliteitscontrole van "The Guardian" te komen?

Er is geen "waterkrachtparadox". Stuwmeren produceren geen broeikasgassen, althans niet na de bouwfase van het project.

Dit is een voorbeeld temeer van de ongelooflijke hoeveelheid volstrekt onzinnige propaganda die door de mainstream-media op ons wordt losgelaten.

Tom van Leeuwen, 14 oktober 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...