Waterkrachtcentrales en broeikasgassen14/10/2019 11:07 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.

In dit artikel in The Guardian getiteld "De waterkrachtparadox: is deze energie zo schoon als het lijkt?", publiceert Bridget Deemer, een "onderzoeksecoloog" bij de US Geologic Survey, die de studie leidde tijdens haar eerdere functie als onderzoeksmedewerkster in de Staat Washington, de volgende conclusies:


"Maar analyse van Deemer en haar collega's toont aan dat de breedte en diepte van water geen leidende factoren zijn. In plaats daarvan zijn 'biologische activiteiten' in een reservoir -zoals rottende vegetatie en afvoer van voedingsstoffen uit stroomopwaartse stroomgebieden- belangrijkere indicatoren voor broeikasgasemissies De afvoer van voedingsstoffen kan afkomstig zijn van natuurlijke processen of van landbouw, houtkap en landontwikkeling.

Op basis van gegevens van de 267 reservoirs schatten de auteurs de totale uitstoot van alle reservoirs wereldwijd en concluderen ze dat die wateropslagfaciliteiten goed zijn voor 1,3% van alle door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. "


Goed, ik ben geen bioloog en ik ben geen onderzoeker ... maar met mijn gezond verstand vraag ik me af: "Wat zou er gebeurd zijn met deze 'vegetatie en voedingsstoffen uit stroomopwaartse stroomgebieden' als er geen stuwmeer zou zijn? Zouden die dan voor eeuwig worden geconserveerd? Of zouden ze hoe dan ook vergaan?"

Natuurlijk zouden ze hoe dan ook vergaan! Vegetatie maakt deel uit van de koolstofcyclus. Vegetatie verbruikt CO2 als het groeit en vegetatie stoot CO2 uit als het vergaat en verrot nadat de plant sterft. Het netto-effect is nul.

Bovendien: ze stellen dat de afvoer van voedingsstoffen "afkomstig is van natuurlijke processen of van landbouw, houtkap en landontwikkeling". Zouden die factoren dan dus op magische wijze verdwijnen als er geen dam zou zijn? De voedingsstoffen zouden sowieso vergaan, de CO2 zou sowieso vrijkomen. Dat ligt niet aan de dam of aan het stuwmeer. Dat ligt aan het feit dat het organisch materiaal is.

Twee vragen:
  • Krijgen deze "onderzoekers" echt betaald voor het schrijven van dit soort onzin?
  • Hoe is dit artikel er in vredesnaam in geslaagd om door de kwaliteitscontrole van "The Guardian" te komen?

Er is geen "waterkrachtparadox". Stuwmeren produceren geen broeikasgassen, althans niet na de bouwfase van het project.

Dit is een voorbeeld temeer van de ongelooflijke hoeveelheid volstrekt onzinnige propaganda die door de mainstream-media op ons wordt losgelaten.

Tom van Leeuwen, 14 oktober 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...

De logaritmische aard van het CO2-broeikaseffect

Voor veel mensen kan een logaritmische relatie een vrij abstract concept zijn. Het is moeilijk voor te stellen welk effect dit heeft op de sterkte van het broeikaseffect die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die de mens in de atmosfeer uitstoot. Hier presenteren we een visualisatie om op een eenvoudige manier uit te leggen waar we het over hebben.

CO2 is een broeikasgas. De aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer vangt een deel van de infraroodstraling op die het aardoppervlak in de ruimte uitzendt. Het totale broeikaseffect van de atmosfeer van de aarde is ongeveer 30 °C, zonder dit effect zou de temperatuur -15 °C zijn in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C.
Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. CO2 zorgt voor 3 °C opwarming, dat wil zeggen 10% van het totale effect.

Wanneer de concentratie van CO2 toeneemt, neemt ook het broeikaseffect toe, maar niet op een lineaire manier, maar logaritmisch. Voor elke toename van de concentratie is het effect op de temperatuur steeds minder.
Lees verder...