De opwarming van Nederland20/02/2023 21:25 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.

De afgelopen 30 jaar is Nederland flink opgewarmd. Om dit feit te verklaren wijzen de autoriteiten op de stijging van de CO2-concentratie en het vermeende verhoogde broeikaseffect. Maar, als de CO2-concentratie overal ter wereld in hetzelfde tempo stijgt, waarom is de opwarming dan zoveel sterker in West-Europa?
Als de windrichting zo belangrijk is voor de weersomstandigheden, waarom zou dan niet hetzelfde waar kunnen zijn voor klimaatveranderingen op langere termijn?

Gelukkig zijn er veel weergegevens beschikbaar voor Nederland, dus besloten vader en zoon Jippe en Han Hoogeveen van het Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University, in Nederland die gegevens te analyseren om deze vraag op te lossen.
(Hoogeveen, J., & Hoogeveen, H. (2023). Winds are changing: An explanation for the warming of the Netherlands.International Journal of Climatology,43(1),354–371. https://doi.org/10.1002/joc.7763)

Ze bestudeerden meer dan 180 jaar aan dagelijkse weerkaarten waaruit luchtstromen op grote hoogte konden worden afgeleid. Rekening houdend met de oorsprong van de luchtmassa en eventuele bochten op weg naar Nederland, resulteerde dat in een set van 24 verschillende weer-patronen. Deze informatie werd gebruikt in combinatie met windsnelheidsgegevens, zonnestraling intensiteit, informatie over de Atlantische Multidecadale Oscillatie en de CO2-concentratie.

Ze schreven een computerprogramma om deze enorme hoeveelheid gegevens te analyseren. Het is belangrijk op te merken dat het resulterende model in dit geval niet bedoeld is om de toekomst te voorspellen zoals andere klimaatmodellen, maar alleen om het verleden te interpreteren en te verklaren.

Als we de periode 1960-1990 vergelijken met de periode 1991-2020, is er een merkbare toename van de luchtstroom uit warmere richtingen

De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend: als we de periode 1960-1990 vergelijken met de periode 1991-2020, is er een merkbare toename van de luchtstroom die uit warmere richtingen komt. De invloed van de CO2-concentratie is verwaarloosbaar. Ze probeerden CO2-gevoeligheden tot 3°C voor een verdubbeling van de CO2-concentratie, maar de weerpatronen werden niet beïnvloed en de CO2-concentratie bleek niet significant te zijn als klimaatfactor.

Hun conclusie is dat luchtstroming de belangrijkste oorzaak is van de temperatuurstijging in Nederland.

Eén tegenvoorbeeld uit de werkelijke wereld weerlegt elke hypothese, dus als dit voor Nederland geldt, kunnen we concluderen dat de rol van CO2 in de wereldwijde klimaatverandering in werkelijkheid veel kleiner moet zijn dan hetgeen de regeringen ons willen doen geloven, of zelfs onbeduidend. Hun destructieve maatregelen om fossiele brandstoffen uit te bannen zijn totaal nutteloos aangezien het verlagen van de CO2-uitstoot geen enkel effect zal hebben op de wereldwijde temperaturen.

CO2 is gunstig voor het leven op aarde en het verbranden van fossiele brandstoffen geeft de arme landen een eerlijke kans om zich te ontwikkelen tot landen van de eerste wereld, die zorg dragen voor het milieu, zoals we allemaal willen doen.

Tom van Leeuwen, 20 februari 2023.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...

Satelliet temperatuur van de Aarde februari 2022

De afwijking van de satelliet aardtemperatuur voor februari 2022 is exact 0°C.

Dit betekent dat de temperatuur op Aarde in februari 2022 precies hetzelfde was als het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Satellieten zijn de beste manier om inzicht te krijgen in de korte termijn temperatuurschommelingen. Ze meten het hele oppervlak, onafhankelijk van de verdeling van de weerstations, de hitte-eilanden, meetfouten, de toestand van het oppervlak (land of water).

Er is een stapsgewijze temperatuurstijging, veroorzaakt door twee zeer sterke El Niño-periodes (1998 en 2016). De energie die opwelde uit de diepe oceanen zorgde in deze twee gelegenheden voor een nieuw niveau, waarna de opwarming stopte. Dit is een natuurlijk fenomeen en heeft niets te maken met CO2 of menselijke activiteit.

Waar is de klimaatcrisis? Het bestaat gewoon niet.

Word wakker en verspreid deze informatie naar uw regering!

Tom van Leeuwen, 1 maart 2022.