"Oceaanverzuring"11/02/2022 13:41 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Naast Global Warming is de tweede crisissituatie die regeringen over de hele wereld ons proberen te laten geloven dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot oceaanverzuring veroorzaakt, wat een ernstige impact zal hebben op al het leven in de oceaan. Een verwant probleem is koraalverbleking, een proces dat een bedreiging zou vormen voor unieke ecosystemen zoals het Great Barrier Reef.

De Main Stream Media spelen een belangrijke rol in dit hele proces. Een simpele Google-zoekopdracht "Ocean Acidification" opent een lange lijst met bekende informatiebronnen om uit te kiezen, te beginnen met Wikipedia, gevolgd door de wetenschappelijke secties van de meest bekende kranten en wetenschappelijke publicaties. Alle artikelen lijken één gemeenschappelijke boodschap te hebben. Onze CO2-uitstoot veroorzaakt een dramatische toename van CO2 in de atmosfeer, die wordt geabsorbeerd door de oceanen van de wereld, wat een dodelijke verzuring veroorzaakt die het grootste deel van het zeeleven zal doden.

Dit is een Wetenschapswonderland. Een wereld van zelfbenoemde experts. Iedereen is het erover eens, niemand vraagt om wetenschappelijk bewijs, ze worden niet gehinderd door enige wetenschappelijke methode, kritische vragen... de beruchte consensus is absoluut.

Ik heb een van de meest populaire publicaties gekozen, die dezelfde argumenten samenvat die we in alle andere artikelen tegenkomen: "Ocean acidification, Explained", zoals gepubliceerd op de National Geographic-website, 7 augustus 2019.

"Ik weet dat veel van dit soort dingen echt... Doomsday klinken."

Joanie Kleypas - "Ocean Adicification Expert"
National Geographic Shortfilm Hoe koolstofdioxide het oceaanleven doodt (01:58)

Dit is min of meer de enige waarheid in het hele artikel, en het is echt vreemd dat deze "Ocean Adicification Expert" haar vakgebied met een dergelijke term beschrijft. Misschien is ze hier wel aan het klokkenluiden... Zoiets als "Mijn bazen laten me dit allemaal zeggen, als ik het niet doe, zullen ze me ontslaan. Wees voorzichtig."

De pH-schaal
De zuurgraad van een chemische verbinding hangt af van de H+-concentratie. Het wordt gemeten in pH-eenheden. Omdat de H+-concentratie in voorwerpen en oplossingen zo erg varieert, is de pH een logaritmische schaal met grondtal 10. In elke stap is de H+-concentratie 10 keer groter of kleiner.
"Zuur" klinkt eng, "Neutraal" en "Basisch" niet. Dat is vreemd, want de "zure" kant is wat ik de "gastronomische kant" van de weegschaal noem, koffie, wijn, melk, kaas... In feite is onze eigen maag een van de zuurste omgevingen die we kennen. Basische producten zien er veel minder aantrekkelijk uit om te eten of te verteren.

Propaganda
Zoals we zagen, is de pH van oceaanwater 8,1. Het is basisch, niet zuur. De H+-concentratie moet 10 keer lager zijn om het "neutrale" punt op de schaal te bereiken. Dit veronderstelde proces zou dus "Neutralisering" moeten worden genoemd, niet "Verzuring".
Maar natuurlijk klinkt "Neutralisatie" helemaal niet alarmerend, sterker nog, het klinkt positief, beschermend. Dus waarom gebruiken ze "verzuring"?
Het is pure propaganda! Iedereen die "verzuring" gebruikt, geeft wel aan dat zijn/haar hoofddoel niet is om jou juistte informeren. Hun doel is om je bang te maken, je gewoontes te laten veranderen, je te laten betalen.

CO2-opname uit de atmosfeer
De Global Warming-hypothese laat ons geloven dat ons gebruik van fossiele brandstoffen een vervelende bijwerking heeft. Het zou het CO2-broeikaseffect versterken dat de atmosfeer en de oceanen verwarmt.
Warm water kan echter juist minder CO2 bevatten dan koud water, dus het versterkte broeikaseffect zorgt ervoor dat de CO2-concentratie van de oceaan daalt. Maar de "angst voor oceaanverzuring" vertelt ons het tegenovergestelde! Wanneer de atmosferische CO2-concentratie stijgt, en de atmosfeer en de oceaan verwarmt, verhoogt dit op magische wijze ook de CO2-concentratie van de oceaan, waardoor de vermeende "verzuring" ontstaat.
Dus een hogere CO2-concentratie in de atmosfeer verhoogt en verlaagt tegelijkertijd de CO2-concentratie van de oceaan.

Laten we dit nu eens nader bekijken. De stijging van de CO2-concentratie die door de mens zou moeten worden veroorzaakt (niet waar!) is van 300 tot 400 delen per miljoen. Dat betekent dat we voor elke 10 duizend moleculen in de atmosfeer één extra CO2-molecuul zouden toevoegen. En nu proberen ze ons te laten geloven dat dat kleine verschil ervoor zorgt dat een 5 kilometer diepe oceaan "verzuurt" en alle planten en vissen doodt. Ze lijken echt elk gevoel voor verhoudingen te hebben verloren, ons gezond verstand maakt duidelijk dat dit onmogelijk is. Maar zoals dit allemaal door "Experts" wordt gezegd, kan het niemand iets schelen.

Koraalverbleking
Het is waar dat het Great Barrier Reef een leeftijd van 6 tot 8000 jaar heeft en is ontstaan toen de atmosferische CO2-concentraties laag waren. Maar de oudste overblijfselen van oude riffen heet Chazy Reef, dat voor de kust van het Isle La Motte in Lake Champlain, Vermont ligt.


Ongeveer 480 miljoen jaar geleden, toen Chazy Reef werd gevormd, bedroeg de CO2-concentratie in de atmosfeer ongeveer 5.000 ppm. Dus ons uit onze voertuigen en warme huizen jagen omdat de huidige CO2-concentratie van 400 ppm de koralen zou doden heeft niets met wetenschap te maken.
Het is allemaal niets dan propaganda.

Peter Ridd
Bij Holoceneclimate.com willen we ons medeleven betuigen met Peter Ridd, de oceanograaf die zijn baan aan de James Cook University in Australië verloor nadat hij ons de hele waarheid heeft geprobeerd te vertellen over de huidige toestand van het Great Barrier Reef.

Tom van Leeuwen, 10 februari 2022.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...

Satelliet temperatuur van de Aarde februari 2022

De afwijking van de satelliet aardtemperatuur voor februari 2022 is exact 0°C.

Dit betekent dat de temperatuur op Aarde in februari 2022 precies hetzelfde was als het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Satellieten zijn de beste manier om inzicht te krijgen in de korte termijn temperatuurschommelingen. Ze meten het hele oppervlak, onafhankelijk van de verdeling van de weerstations, de hitte-eilanden, meetfouten, de toestand van het oppervlak (land of water).

Er is een stapsgewijze temperatuurstijging, veroorzaakt door twee zeer sterke El Niño-periodes (1998 en 2016). De energie die opwelde uit de diepe oceanen zorgde in deze twee gelegenheden voor een nieuw niveau, waarna de opwarming stopte. Dit is een natuurlijk fenomeen en heeft niets te maken met CO2 of menselijke activiteit.

Waar is de klimaatcrisis? Het bestaat gewoon niet.

Word wakker en verspreid deze informatie naar uw regering!

Tom van Leeuwen, 1 maart 2022.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie

Rob Jetten is de nieuwe, kersverse minister van Klimaat en Energie in het Nederlandse kabinet Rutte IV.

Dit is een nieuw ministerie, maar wordt helaas gekenmerkt door dezelfde ideeën als bij voorgaande kabinetten. Het idee dat de mens, door het verbranden van fossiele brandstoffen, verantwoordelijk is voor de recente opwarming van de Aarde.
Lees verder...

Het H2O broeikaseffect

De CO2-hypothese van de IPCC, waarmee Westerse overheden proberen hun burgers aan te zetten tot groepsdenken, paniek en onnodige maatregelen en belastingen, berust voor een groot gedeelte op het geloof dat er een positief terugkoppeleffect bestaat tussen de broeikaseffecten van CO2 en waterdamp (H2O). Een kleine stijging van de temperatuur, veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie zou een toename tot gevolg hebben van de waterdampconcentratie en daarmee het H2O-broeikaseffect vergroten.

Dit is een misvatting. Op de eerste plaats zijn positieve terugkoppeleffecten uiterst zeldzaam in de natuur. Verder is er geen zinnig woord te zeggen over het effect dat een vergroting van het H2O-broeikaseffect heeft op de temperatuur.

Hieronder drie redenen waarom het onmogelijk is dit effect te modelleren.
Lees verder...

Zonnevlekken

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het gedegen onderzoek verricht door Freek van Leeuwen naar de wetenschappers Valentina Zharkova en Willie Soon en hun werk over zonnevlekken.

Zoals we de afgelopen weken zagen, wijst nieuw onderzoe uit dat er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd CO2-broeikaseffect, en dat slechts 12% van de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer te wijten is aan menselijk handelen.

Goed nieuws dus, maar dan rijst de vraag waar de verwarming dan vandaan komt die veel mensen voelen en die ook te zien in in de maandelijkse grafieken van de satellietmetingen.
Lees verder...