"Oceaanverzuring"11/02/2022 13:41 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Naast Global Warming is de tweede crisissituatie die regeringen over de hele wereld ons proberen te laten geloven dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot oceaanverzuring veroorzaakt, wat een ernstige impact zal hebben op al het leven in de oceaan. Een verwant probleem is koraalverbleking, een proces dat een bedreiging zou vormen voor unieke ecosystemen zoals het Great Barrier Reef.

De Main Stream Media spelen een belangrijke rol in dit hele proces. Een simpele Google-zoekopdracht "Ocean Acidification" opent een lange lijst met bekende informatiebronnen om uit te kiezen, te beginnen met Wikipedia, gevolgd door de wetenschappelijke secties van de meest bekende kranten en wetenschappelijke publicaties. Alle artikelen lijken één gemeenschappelijke boodschap te hebben. Onze CO2-uitstoot veroorzaakt een dramatische toename van CO2 in de atmosfeer, die wordt geabsorbeerd door de oceanen van de wereld, wat een dodelijke verzuring veroorzaakt die het grootste deel van het zeeleven zal doden.

Dit is een Wetenschapswonderland. Een wereld van zelfbenoemde experts. Iedereen is het erover eens, niemand vraagt om wetenschappelijk bewijs, ze worden niet gehinderd door enige wetenschappelijke methode, kritische vragen... de beruchte consensus is absoluut.

Ik heb een van de meest populaire publicaties gekozen, die dezelfde argumenten samenvat die we in alle andere artikelen tegenkomen: "Ocean acidification, Explained", zoals gepubliceerd op de National Geographic-website, 7 augustus 2019.

"Ik weet dat veel van dit soort dingen echt... Doomsday klinken."

Joanie Kleypas - "Ocean Adicification Expert"
National Geographic Shortfilm Hoe koolstofdioxide het oceaanleven doodt (01:58)

Dit is min of meer de enige waarheid in het hele artikel, en het is echt vreemd dat deze "Ocean Adicification Expert" haar vakgebied met een dergelijke term beschrijft. Misschien is ze hier wel aan het klokkenluiden... Zoiets als "Mijn bazen laten me dit allemaal zeggen, als ik het niet doe, zullen ze me ontslaan. Wees voorzichtig."

De pH-schaal
De zuurgraad van een chemische verbinding hangt af van de H+-concentratie. Het wordt gemeten in pH-eenheden. Omdat de H+-concentratie in voorwerpen en oplossingen zo erg varieert, is de pH een logaritmische schaal met grondtal 10. In elke stap is de H+-concentratie 10 keer groter of kleiner.
"Zuur" klinkt eng, "Neutraal" en "Basisch" niet. Dat is vreemd, want de "zure" kant is wat ik de "gastronomische kant" van de weegschaal noem, koffie, wijn, melk, kaas... In feite is onze eigen maag een van de zuurste omgevingen die we kennen. Basische producten zien er veel minder aantrekkelijk uit om te eten of te verteren.

Propaganda
Zoals we zagen, is de pH van oceaanwater 8,1. Het is basisch, niet zuur. De H+-concentratie moet 10 keer lager zijn om het "neutrale" punt op de schaal te bereiken. Dit veronderstelde proces zou dus "Neutralisering" moeten worden genoemd, niet "Verzuring".
Maar natuurlijk klinkt "Neutralisatie" helemaal niet alarmerend, sterker nog, het klinkt positief, beschermend. Dus waarom gebruiken ze "verzuring"?
Het is pure propaganda! Iedereen die "verzuring" gebruikt, geeft wel aan dat zijn/haar hoofddoel niet is om jou juistte informeren. Hun doel is om je bang te maken, je gewoontes te laten veranderen, je te laten betalen.

CO2-opname uit de atmosfeer
De Global Warming-hypothese laat ons geloven dat ons gebruik van fossiele brandstoffen een vervelende bijwerking heeft. Het zou het CO2-broeikaseffect versterken dat de atmosfeer en de oceanen verwarmt.
Warm water kan echter juist minder CO2 bevatten dan koud water, dus het versterkte broeikaseffect zorgt ervoor dat de CO2-concentratie van de oceaan daalt. Maar de "angst voor oceaanverzuring" vertelt ons het tegenovergestelde! Wanneer de atmosferische CO2-concentratie stijgt, en de atmosfeer en de oceaan verwarmt, verhoogt dit op magische wijze ook de CO2-concentratie van de oceaan, waardoor de vermeende "verzuring" ontstaat.
Dus een hogere CO2-concentratie in de atmosfeer verhoogt en verlaagt tegelijkertijd de CO2-concentratie van de oceaan.

Laten we dit nu eens nader bekijken. De stijging van de CO2-concentratie die door de mens zou moeten worden veroorzaakt (niet waar!) is van 300 tot 400 delen per miljoen. Dat betekent dat we voor elke 10 duizend moleculen in de atmosfeer één extra CO2-molecuul zouden toevoegen. En nu proberen ze ons te laten geloven dat dat kleine verschil ervoor zorgt dat een 5 kilometer diepe oceaan "verzuurt" en alle planten en vissen doodt. Ze lijken echt elk gevoel voor verhoudingen te hebben verloren, ons gezond verstand maakt duidelijk dat dit onmogelijk is. Maar zoals dit allemaal door "Experts" wordt gezegd, kan het niemand iets schelen.

Koraalverbleking
Het is waar dat het Great Barrier Reef een leeftijd van 6 tot 8000 jaar heeft en is ontstaan toen de atmosferische CO2-concentraties laag waren. Maar de oudste overblijfselen van oude riffen heet Chazy Reef, dat voor de kust van het Isle La Motte in Lake Champlain, Vermont ligt.


Ongeveer 480 miljoen jaar geleden, toen Chazy Reef werd gevormd, bedroeg de CO2-concentratie in de atmosfeer ongeveer 5.000 ppm. Dus ons uit onze voertuigen en warme huizen jagen omdat de huidige CO2-concentratie van 400 ppm de koralen zou doden heeft niets met wetenschap te maken.
Het is allemaal niets dan propaganda.

Peter Ridd
Bij Holoceneclimate.com willen we ons medeleven betuigen met Peter Ridd, de oceanograaf die zijn baan aan de James Cook University in Australië verloor nadat hij ons de hele waarheid heeft geprobeerd te vertellen over de huidige toestand van het Great Barrier Reef.

Tom van Leeuwen, 10 februari 2022.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...