Het H2O broeikaseffect27/02/2022 22:53 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
De CO2-hypothese van de IPCC, waarmee Westerse overheden proberen hun burgers aan te zetten tot groepsdenken, paniek en onnodige maatregelen en belastingen, berust voor een groot gedeelte op het geloof dat er een positief terugkoppeleffect bestaat tussen de broeikaseffecten van CO2 en waterdamp (H2O). Een kleine stijging van de temperatuur, veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie zou een toename tot gevolg hebben van de waterdampconcentratie en daarmee het H2O-broeikaseffect vergroten.

Dit is een misvatting. Op de eerste plaats zijn positieve terugkoppeleffecten uiterst zeldzaam in de natuur. Verder is er geen zinnig woord te zeggen over het effect dat een vergroting van het H2O-broeikaseffect heeft op de temperatuur.

Hieronder drie redenen waarom het onmogelijk is dit effect te modelleren.

De H2O-concentratie van de Aardse atmosfeer
 
De atmosferisch natuurkundige Prof. Richard Lindzen, professor meteorologie aan het MIT, zei eens dat het berekenen van de gemiddelde H2O-concentratie en daar conclusies aan te verbinden te vergelijken is met het uitrekenen van het gemiddelde telefoonnummer van de inwoners van een stad, dat nummer te draaien en er dan op rekenen dat je de "gemiddelde burger" aan de lijn krijgt.

Waterdamp is, in tegenstelling tot CO2, niet homogeen verdeeld over de Aardse atmosfeer. Op ieder moment zijn er plekken aan te wijzen waar de concentratie 0% is (woestijnen), maar ook plekken waar de H2O-concentratie maximaal is.
Als er op een bepaald moment, plaats en hoogte water ontbreekt in de atmosfeer is er uiteraard van een H2O-broeikaseffect geen sprake, maar bij het verschijnen van de eerste waterdamp is het broeikaseffect juist maximaal. Het gaat immers om een proces met een logaritmisch verloop.

Vanaf een bepaalde concentratie verzadigt het broeikaseffect, precies zoals dat met het CO2-broeikaseffect gebeurt.

De H2O-absorptiebanden
H2O is in staat veel meer elektromagnetische frequenties te absorberen dan CO2. En niet alleen infrarode straling, afkomstig van de Aarde; H2O absorbeert ook UV-straling en zichtbaar licht, afkomstig van de zon. Dit heeft een verkoelend effect, want een gedeelte van die energie zal het aardoppervlak nooit bereiken.

Het H2O-broeikaseffect heeft dus tegelijkertijd een opwarmend én een verkoelend effect.

Wolkvorming
Vanaf een bepaalde concentratie condenseert de waterdamp en treedt er wolkvorming op. Dit proces hangt ook af van de temperatuur en luchtdruk. Een bijkomend verschijnsel is wolkvorming door kosmische straling, zoals aangegeven door de Deense natuurkundige Henrik Svensmark.

Wolkvorming kan op verschillende hoogtes plaatsvinden en vaak is er meer dan één wolkenlaag in de atmosfeer aanwezig. Wolken verhogen het albedo van de atmosfeer. Energie wordt al van grote hoogte teruggekaatst, de ruimte in.

Conclusie
Al deze factoren maken het volkomen onmogelijk het H2O-broeikaseffect te modelleren. Een groot gedeelte van de IPCC CO2-hypothese berust dus op een volkomen onbetrouwbaar fundament.

De haast onbetaalbare klimaatplannen gebaseerd op deze hypothese zijn onnodig, ze treffen de zwakkeren in onze samenleving en dienen zo spoedig mogelijk te worden stopgezet.

Tom van Leeuwen, 27 februari, 2022.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...