Het H2O broeikaseffect27/02/2022 22:53 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
De CO2-hypothese van de IPCC, waarmee Westerse overheden proberen hun burgers aan te zetten tot groepsdenken, paniek en onnodige maatregelen en belastingen, berust voor een groot gedeelte op het geloof dat er een positief terugkoppeleffect bestaat tussen de broeikaseffecten van CO2 en waterdamp (H2O). Een kleine stijging van de temperatuur, veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie zou een toename tot gevolg hebben van de waterdampconcentratie en daarmee het H2O-broeikaseffect vergroten.

Dit is een misvatting. Op de eerste plaats zijn positieve terugkoppeleffecten uiterst zeldzaam in de natuur. Verder is er geen zinnig woord te zeggen over het effect dat een vergroting van het H2O-broeikaseffect heeft op de temperatuur.

Hieronder drie redenen waarom het onmogelijk is dit effect te modelleren.

De H2O-concentratie van de Aardse atmosfeer
 
De atmosferisch natuurkundige Prof. Richard Lindzen, professor meteorologie aan het MIT, zei eens dat het berekenen van de gemiddelde H2O-concentratie en daar conclusies aan te verbinden te vergelijken is met het uitrekenen van het gemiddelde telefoonnummer van de inwoners van een stad, dat nummer te draaien en er dan op rekenen dat je de "gemiddelde burger" aan de lijn krijgt.

Waterdamp is, in tegenstelling tot CO2, niet homogeen verdeeld over de Aardse atmosfeer. Op ieder moment zijn er plekken aan te wijzen waar de concentratie 0% is (woestijnen), maar ook plekken waar de H2O-concentratie maximaal is.
Als er op een bepaald moment, plaats en hoogte water ontbreekt in de atmosfeer is er uiteraard van een H2O-broeikaseffect geen sprake, maar bij het verschijnen van de eerste waterdamp is het broeikaseffect juist maximaal. Het gaat immers om een proces met een logaritmisch verloop.

Vanaf een bepaalde concentratie verzadigt het broeikaseffect, precies zoals dat met het CO2-broeikaseffect gebeurt.

De H2O-absorptiebanden
H2O is in staat veel meer elektromagnetische frequenties te absorberen dan CO2. En niet alleen infrarode straling, afkomstig van de Aarde; H2O absorbeert ook UV-straling en zichtbaar licht, afkomstig van de zon. Dit heeft een verkoelend effect, want een gedeelte van die energie zal het aardoppervlak nooit bereiken.

Het H2O-broeikaseffect heeft dus tegelijkertijd een opwarmend én een verkoelend effect.

Wolkvorming
Vanaf een bepaalde concentratie condenseert de waterdamp en treedt er wolkvorming op. Dit proces hangt ook af van de temperatuur en luchtdruk. Een bijkomend verschijnsel is wolkvorming door kosmische straling, zoals aangegeven door de Deense natuurkundige Henrik Svensmark.

Wolkvorming kan op verschillende hoogtes plaatsvinden en vaak is er meer dan één wolkenlaag in de atmosfeer aanwezig. Wolken verhogen het albedo van de atmosfeer. Energie wordt al van grote hoogte teruggekaatst, de ruimte in.

Conclusie
Al deze factoren maken het volkomen onmogelijk het H2O-broeikaseffect te modelleren. Een groot gedeelte van de IPCC CO2-hypothese berust dus op een volkomen onbetrouwbaar fundament.

De haast onbetaalbare klimaatplannen gebaseerd op deze hypothese zijn onnodig, ze treffen de zwakkeren in onze samenleving en dienen zo spoedig mogelijk te worden stopgezet.

Tom van Leeuwen, 27 februari, 2022.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...

Satelliet temperatuur van de Aarde februari 2022

De afwijking van de satelliet aardtemperatuur voor februari 2022 is exact 0°C.

Dit betekent dat de temperatuur op Aarde in februari 2022 precies hetzelfde was als het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Satellieten zijn de beste manier om inzicht te krijgen in de korte termijn temperatuurschommelingen. Ze meten het hele oppervlak, onafhankelijk van de verdeling van de weerstations, de hitte-eilanden, meetfouten, de toestand van het oppervlak (land of water).

Er is een stapsgewijze temperatuurstijging, veroorzaakt door twee zeer sterke El Niño-periodes (1998 en 2016). De energie die opwelde uit de diepe oceanen zorgde in deze twee gelegenheden voor een nieuw niveau, waarna de opwarming stopte. Dit is een natuurlijk fenomeen en heeft niets te maken met CO2 of menselijke activiteit.

Waar is de klimaatcrisis? Het bestaat gewoon niet.

Word wakker en verspreid deze informatie naar uw regering!

Tom van Leeuwen, 1 maart 2022.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie

Rob Jetten is de nieuwe, kersverse minister van Klimaat en Energie in het Nederlandse kabinet Rutte IV.

Dit is een nieuw ministerie, maar wordt helaas gekenmerkt door dezelfde ideeën als bij voorgaande kabinetten. Het idee dat de mens, door het verbranden van fossiele brandstoffen, verantwoordelijk is voor de recente opwarming van de Aarde.
Lees verder...

Zonnevlekken

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het gedegen onderzoek verricht door Freek van Leeuwen naar de wetenschappers Valentina Zharkova en Willie Soon en hun werk over zonnevlekken.

Zoals we de afgelopen weken zagen, wijst nieuw onderzoe uit dat er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd CO2-broeikaseffect, en dat slechts 12% van de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer te wijten is aan menselijk handelen.

Goed nieuws dus, maar dan rijst de vraag waar de verwarming dan vandaan komt die veel mensen voelen en die ook te zien in in de maandelijkse grafieken van de satellietmetingen.
Lees verder...

"Oceaanverzuring"

Naast Global Warming is de tweede crisissituatie die regeringen over de hele wereld ons proberen te laten geloven dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot oceaanverzuring veroorzaakt, wat een ernstige impact zal hebben op al het leven in de oceaan. Een verwant probleem is koraalverbleking, een proces dat een bedreiging zou vormen voor unieke ecosystemen zoals het Great Barrier Reef.
Lees verder...