Klimaatmodellen18/02/2019 17:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.

Een computermodel is niets meer dan een simulatie van de werkelijkheid. Hoe krachtig de computer ook is, de nauwkeurigheid van een model hangt af van de regels die het definiëren. Als een van de modelregels specificeert dat "1+1=3", zal de uitvoer van het model altijd verkeerd zijn, zelfs als je het uitvoert op de snelste beschikbare supercomputer.

Klimaat "wetenschap" is sterk afhankelijk van modellen. Er zijn duizenden klimaat computermodellen die proberen het klimaat voor de komende decennia en zelfs eeuwen te voorspellen. Alle IPCC-rapporten zijn gebaseerd op deze modellen en overheden implementeren de beleidsaanbevelingen uit deze IPCC-rapporten.
Uiteraard zonder zelfs maar te controleren of de modellen kloppen, want als ze dat zouden doen, zou iedere normaal denkende mens die aanbevelingen nog eens nader bestuderen.

In de bovenstaande grafiek zien we de wereldwijde temperatuurvoorspellingen van 32 verschillende klimaatmodellen die door het IPCC worden gebruikt. Het eerste wat de aandacht trekt is het grote verschil tussen de modellen.

Er is maar één realiteit, dus kan er maar één model gelijk hebben en moeten alle andere modellen fout zijn!
In elk normaal wetenschappelijk proces zou dit automatisch elke conclusie op basis van deze gegevens diskwalificeren, maar in de klimaat-"wetenschap" wordt dit "opgelost" door het gemiddelde van de foute modellen te gebruiken. Nee, ik verzin dit niet, zo werkt het en ja, ze noemen het "wetenschap".

De dikke rode lijn in de grafiek toont het gemiddelde van 102 foute modellen die worden gebruikt in de IPCC-rapporten.

De tweede duidelijke tekortkoming van deze modellen is het feit dat ze de werkelijke metingen niet voorspellen. En ze zitten en niet 5% of 10% naast..... Het gemiddelde model voorspelt dat de globale temperatuuranomalie over de 40-jarige periode van 1977 tot 2017 drie keer zo hoog is als de gemeten anomalie.

In elke andere wetenschappelijke discipline zouden modellen met dit soort afwijkingen direct worden weggegooid als waardeloos en onbruikbaar. Maar in het geval van klimaat-"wetenschap" kunnen de modellen niet eens ter discussie worden gesteld. En als je het toch doet, word je een "klimaatontkenner" genoemd.

Zelfs deze enorme afwijking van de werkelijkheid van 200% weerhoudt regeringen van over de hele wereld er niet van om deze modellen en de daarop gebaseerde IPCC-aanbevelingen te gebruiken voor hun energiebeleid, -wetgeving en -projecten op lange termijn.


Terug naar de modellen

Wanneer de output van het model niet overeenkomt met metingen in de werkelijkheid, moeten een of meer van de regels die de simulatie definiëren verkeerd zijn. We moeten het probleem isoleren om het op te lossen.

Gelukkig is er onder de klimaatmodellen één positieve uitzondering. Het Russische Imncm4 model volgt de werkelijke metingen vrij goed. Het verschil met alle andere klimaatmodellen is dat de Imncm4 modeldefinitie regels erkennen dat CO2 slechts een zeer kleine factor is als het gaat om het modelleren van het klimaat. Het maakt gebruik van de kleinste CO2-invloed (forcing) van alle modellen.

Imncm4 is de "klimaatontkenner" onder de klimaatmodellen. Maar het is het model dat het dichtst bij de werkelijke metingen in de buurt komt.

Het is volkomen duidelijk dat CO2 niet de belangrijkste klimaat "regelknop" is. Modellen die gebaseerd zijn op de CO2-hypothese voorspellen allemaal veel te veel opwarming, terwijl het enige model dat gebruik maakt van een kleine CO2-forcing veel beter aansluit bij metingen in de werkelijkheid.

Ik denk dat de tijd is aangebroken om een onafhankelijk onderzoek over deze problematiek te starten, gebaseerd op traditionele wetenschappelijke methoden.

Tom van Leeuwen, februari 2019.


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...

Duurzaam - vervuiling

Te zot voor woorden


Brandhout wordt beschouwd als "biomassa" en politici blijken te geloven dat de CO2 die door biomassa wordt geproduceerd verschilt van de CO2 die wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze geloven ook dat CO2 een gevaarlijke verontreiniger is.

Dus, volgens de VN, het IPCC, Ed Nijpels en jouw nationale overheid (afhankelijk van waar je woont), is op brandhout koken "duurzaam", terwijl koken met aardgas "vervuilend" is.
Lees verder...