Klimaatmodellen18/02/2019 17:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.

Een computermodel is niets meer dan een simulatie van de werkelijkheid. Hoe krachtig de computer ook is, de nauwkeurigheid van een model hangt af van de regels die het definiëren. Als een van de modelregels specificeert dat "1+1=3", zal de uitvoer van het model altijd verkeerd zijn, zelfs als je het uitvoert op de snelste beschikbare supercomputer.

Klimaat "wetenschap" is sterk afhankelijk van modellen. Er zijn duizenden klimaat computermodellen die proberen het klimaat voor de komende decennia en zelfs eeuwen te voorspellen. Alle IPCC-rapporten zijn gebaseerd op deze modellen en overheden implementeren de beleidsaanbevelingen uit deze IPCC-rapporten.
Uiteraard zonder zelfs maar te controleren of de modellen kloppen, want als ze dat zouden doen, zou iedere normaal denkende mens die aanbevelingen nog eens nader bestuderen.

In de bovenstaande grafiek zien we de wereldwijde temperatuurvoorspellingen van 32 verschillende klimaatmodellen die door het IPCC worden gebruikt. Het eerste wat de aandacht trekt is het grote verschil tussen de modellen.

Er is maar één realiteit, dus kan er maar één model gelijk hebben en moeten alle andere modellen fout zijn!
In elk normaal wetenschappelijk proces zou dit automatisch elke conclusie op basis van deze gegevens diskwalificeren, maar in de klimaat-"wetenschap" wordt dit "opgelost" door het gemiddelde van de foute modellen te gebruiken. Nee, ik verzin dit niet, zo werkt het en ja, ze noemen het "wetenschap".

De dikke rode lijn in de grafiek toont het gemiddelde van 102 foute modellen die worden gebruikt in de IPCC-rapporten.

De tweede duidelijke tekortkoming van deze modellen is het feit dat ze de werkelijke metingen niet voorspellen. En ze zitten en niet 5% of 10% naast..... Het gemiddelde model voorspelt dat de globale temperatuuranomalie over de 40-jarige periode van 1977 tot 2017 drie keer zo hoog is als de gemeten anomalie.

In elke andere wetenschappelijke discipline zouden modellen met dit soort afwijkingen direct worden weggegooid als waardeloos en onbruikbaar. Maar in het geval van klimaat-"wetenschap" kunnen de modellen niet eens ter discussie worden gesteld. En als je het toch doet, word je een "klimaatontkenner" genoemd.

Zelfs deze enorme afwijking van de werkelijkheid van 200% weerhoudt regeringen van over de hele wereld er niet van om deze modellen en de daarop gebaseerde IPCC-aanbevelingen te gebruiken voor hun energiebeleid, -wetgeving en -projecten op lange termijn.


Terug naar de modellen

Wanneer de output van het model niet overeenkomt met metingen in de werkelijkheid, moeten een of meer van de regels die de simulatie definiëren verkeerd zijn. We moeten het probleem isoleren om het op te lossen.

Gelukkig is er onder de klimaatmodellen één positieve uitzondering. Het Russische Imncm4 model volgt de werkelijke metingen vrij goed. Het verschil met alle andere klimaatmodellen is dat de Imncm4 modeldefinitie regels erkennen dat CO2 slechts een zeer kleine factor is als het gaat om het modelleren van het klimaat. Het maakt gebruik van de kleinste CO2-invloed (forcing) van alle modellen.

Imncm4 is de "klimaatontkenner" onder de klimaatmodellen. Maar het is het model dat het dichtst bij de werkelijke metingen in de buurt komt.

Het is volkomen duidelijk dat CO2 niet de belangrijkste klimaat "regelknop" is. Modellen die gebaseerd zijn op de CO2-hypothese voorspellen allemaal veel te veel opwarming, terwijl het enige model dat gebruik maakt van een kleine CO2-forcing veel beter aansluit bij metingen in de werkelijkheid.

Ik denk dat de tijd is aangebroken om een onafhankelijk onderzoek over deze problematiek te starten, gebaseerd op traditionele wetenschappelijke methoden.

Tom van Leeuwen, februari 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...