Prehistorische zoogdieren stierven uit door gebrek aan CO225/11/2018 21:19 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Decennialang hebben onderzoekers onze voorouders de schuld gegeven van het uitsterven van grote prehistorische zoogdieren in Afrika. Nieuw onderzoek wijst in een andere richting. Hoogstwaarschijnlijk hebben gevaarlijk lage CO2-concentraties geleid tot het uitsterven van grote oude zoogdieren in Afrika gedurende de afgelopen 4,6 miljoen jaar.

Tyler Faith, conservator archeologie bij het Natural History Museum of Utah en assistent-professor bij de afdeling Antropologie aan de Universiteit van Utah, leidde de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.

"Onze analyses laten zien dat er sprake is van een gestage, langdurige achteruitgang van de diversiteit van megaherbivoren die ongeveer 4,6 miljoen jaar geleden begon. Dit uitstervingsproces begint meer dan een miljoen jaar vóór het allereerste bewijs dat menselijke voorouders gereedschappen maakten om dierenkadavers te kunnen benutten en ruim voordat enige menselijk soort, zoals Homo Erectus, realistisch gezien in staat was om op die zoogdieren te kunnen jagen", zegt Faith.

"De belangrijkste factor in de achteruitgang van de Plio-Pleistocene megaherbivoren lijkt de uitbreiding van graslanden te zijn, hetgeen waarschijnlijk te maken had met een wereldwijde daling van atmosferisch CO2 in de afgelopen vijf miljoen jaar", zegt John Rowan, een postdoctoraal wetenschapper van de Universiteit van Amherst. "Bij lage CO2-niveaus hebben tropische grassen meer kans dan bomen, en als gevolg daarvan werden na verloop van tijd de savannes minder houtachtig en minder bebost. We weten dat veel van de uitgestorven megaherbivoren zich voedden met houtachtige vegetatie, dus ze lijken te verdwijnen door gebrek aan voedsel."

Deze nieuwe studie bevestigt de opvattingen van Michael Moore dat dalende CO2-concentraties een ernstige bedreiging vormen voor het leven op Aarde. De menselijke activiteit van het verbranden van fossiele brandstoffen kan het natuurlijke proces dat koolstof afzet in diepe oceaanbodems compenseren. Moore stelt dat zonder die compensatie het leven op aarde in een miljoen jaar dreigt te verdwijnen.

Meer informatie:
Human ancestors not to blame for ancient mammal extinctions in Africa
Science Daily

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...