Prehistorische zoogdieren stierven uit door gebrek aan CO225/11/2018 21:19 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Decennialang hebben onderzoekers onze voorouders de schuld gegeven van het uitsterven van grote prehistorische zoogdieren in Afrika. Nieuw onderzoek wijst in een andere richting. Hoogstwaarschijnlijk hebben gevaarlijk lage CO2-concentraties geleid tot het uitsterven van grote oude zoogdieren in Afrika gedurende de afgelopen 4,6 miljoen jaar.

Tyler Faith, conservator archeologie bij het Natural History Museum of Utah en assistent-professor bij de afdeling Antropologie aan de Universiteit van Utah, leidde de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.

"Onze analyses laten zien dat er sprake is van een gestage, langdurige achteruitgang van de diversiteit van megaherbivoren die ongeveer 4,6 miljoen jaar geleden begon. Dit uitstervingsproces begint meer dan een miljoen jaar vóór het allereerste bewijs dat menselijke voorouders gereedschappen maakten om dierenkadavers te kunnen benutten en ruim voordat enige menselijk soort, zoals Homo Erectus, realistisch gezien in staat was om op die zoogdieren te kunnen jagen", zegt Faith.

"De belangrijkste factor in de achteruitgang van de Plio-Pleistocene megaherbivoren lijkt de uitbreiding van graslanden te zijn, hetgeen waarschijnlijk te maken had met een wereldwijde daling van atmosferisch CO2 in de afgelopen vijf miljoen jaar", zegt John Rowan, een postdoctoraal wetenschapper van de Universiteit van Amherst. "Bij lage CO2-niveaus hebben tropische grassen meer kans dan bomen, en als gevolg daarvan werden na verloop van tijd de savannes minder houtachtig en minder bebost. We weten dat veel van de uitgestorven megaherbivoren zich voedden met houtachtige vegetatie, dus ze lijken te verdwijnen door gebrek aan voedsel."

Deze nieuwe studie bevestigt de opvattingen van Michael Moore dat dalende CO2-concentraties een ernstige bedreiging vormen voor het leven op Aarde. De menselijke activiteit van het verbranden van fossiele brandstoffen kan het natuurlijke proces dat koolstof afzet in diepe oceaanbodems compenseren. Moore stelt dat zonder die compensatie het leven op aarde in een miljoen jaar dreigt te verdwijnen.

Meer informatie:
Human ancestors not to blame for ancient mammal extinctions in Africa
Science Daily


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...