Prehistorische zoogdieren stierven uit door gebrek aan CO225/11/2018 21:19 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Decennialang hebben onderzoekers onze voorouders de schuld gegeven van het uitsterven van grote prehistorische zoogdieren in Afrika. Nieuw onderzoek wijst in een andere richting. Hoogstwaarschijnlijk hebben gevaarlijk lage CO2-concentraties geleid tot het uitsterven van grote oude zoogdieren in Afrika gedurende de afgelopen 4,6 miljoen jaar.

Tyler Faith, conservator archeologie bij het Natural History Museum of Utah en assistent-professor bij de afdeling Antropologie aan de Universiteit van Utah, leidde de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.

"Onze analyses laten zien dat er sprake is van een gestage, langdurige achteruitgang van de diversiteit van megaherbivoren die ongeveer 4,6 miljoen jaar geleden begon. Dit uitstervingsproces begint meer dan een miljoen jaar vóór het allereerste bewijs dat menselijke voorouders gereedschappen maakten om dierenkadavers te kunnen benutten en ruim voordat enige menselijk soort, zoals Homo Erectus, realistisch gezien in staat was om op die zoogdieren te kunnen jagen", zegt Faith.

"De belangrijkste factor in de achteruitgang van de Plio-Pleistocene megaherbivoren lijkt de uitbreiding van graslanden te zijn, hetgeen waarschijnlijk te maken had met een wereldwijde daling van atmosferisch CO2 in de afgelopen vijf miljoen jaar", zegt John Rowan, een postdoctoraal wetenschapper van de Universiteit van Amherst. "Bij lage CO2-niveaus hebben tropische grassen meer kans dan bomen, en als gevolg daarvan werden na verloop van tijd de savannes minder houtachtig en minder bebost. We weten dat veel van de uitgestorven megaherbivoren zich voedden met houtachtige vegetatie, dus ze lijken te verdwijnen door gebrek aan voedsel."

Deze nieuwe studie bevestigt de opvattingen van Michael Moore dat dalende CO2-concentraties een ernstige bedreiging vormen voor het leven op Aarde. De menselijke activiteit van het verbranden van fossiele brandstoffen kan het natuurlijke proces dat koolstof afzet in diepe oceaanbodems compenseren. Moore stelt dat zonder die compensatie het leven op aarde in een miljoen jaar dreigt te verdwijnen.

Meer informatie:
Human ancestors not to blame for ancient mammal extinctions in Africa
Science Daily

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...