De positieve impact van menselijke CO2-emissies17/11/2018 12:15 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Het positieve effect van menselijke CO2-emissies op de overleving van het leven op Aarde
Patrick Moore, PhD
Medeoprichter van Greenpeace

Samenvatting

Deze studie kijkt naar de positieve milieueffecten van kooldioxide emissies, een onderwerp dat vaak voorkomt in de wetenschappelijke literatuur, maar dat in de huidige discussies over klimaatveranderingsbeleid maar al te vaak wordt genegeerd.

Al het leven is gebaseerd op koolstof en de belangrijkste bron van deze koolstof is de CO2 in de Aardse atmosfeer en hydrosfeer.

Nog maar 18.000 jaar geleden, op het hoogtepunt van de meest recente grote glaciale periode, daalde het atmosferische CO2-gehalte tot het laagste geregistreerde niveau ooit met 180 ppm (deeltjes per miljoen), laag genoeg om de groei van planten te belemmeren. Dit is slechts 30 ppm boven een niveau dat zou resulteren in de dood van planten als gevolg van CO2-tekort.

Er is berekend dat indien de daling van de CO2-niveaus van de afgelopen 140 miljoen jaar zou hebben doorgezet, het leven op aarde binnen twee miljoen jaar zou zijn begonnen af te sterven. Het leven zou zelfs bijna volledig uitsterven als het koolstof zou blijven verdwijnen in de diepe oceaansedimenten.

De verbranding van fossiele brandstoffen als energiebron voor de menselijke beschaving heeft de neerwaartse trend in CO2 omgekeerd en belooft het CO2-gehalte terug te brengen naar niveaus die een aanzienlijke toename van de groeisnelheid en biomassa van planten, inclusief voedselgewassen en bomen, zullen bevorderen.


De CO2-uitstoot van de mens heeft het evenwicht in de wereldwijde koolstofcyclus hersteld, waardoor het voortbestaan van het leven op Aarde op lange termijn is gewaarborgd.

Dit uiterst positieve aspect van de CO2-uitstoot van de mens moet worden afgewogen tegen de onbewezen hypothese dat de CO2-uitstoot van de mens in de komende jaren catastrofale opwarming van het klimaat zou veroorzaken.

De eenzijdige politieke behandeling van CO2 als een verontreinigende stof die radicaal moet worden verminderd, moet worden gecorrigeerd in het licht van het onweerlegbare wetenschappelijke bewijs dat het een essentieel gas is voor het leven op Aarde.

Lees de hele studie hier: The Positive Impact of Human CO2 Emissions on the Survival of Life on Earth

Dit document verandert de wijze waarop we de koolstofkringlopen, de klimaatsveranderingen en de invloed van mens op deze processen begrijpen. Zeer aan te raden.


 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...