Het IPCC, cynischer dan ooit24/11/2018 09:00 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
De volledige titel van het laatste IPCC-rapport luidt: "Opwarming van de aarde van 1,5 °C - Een speciaal IPCC-rapport over de effecten van het broeikaseffect van 1,5 °C boven pre-industriële niveaus en gerelateerde wereldwijde broeikasgasemissieroutes, in de context van versterking het wereldwijde antwoord op de dreiging van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en inspanningen om armoede uit te bannen ".

Echt waar.

Dit is een politiek rapport. Er is geen wetenschappelijk bewijs in het hele rapport dat een verband aantoont tussen CO2 en stijgende temperaturen. Er is zelfs geen bewijs dat stijgende temperaturen gevaarlijk zijn. De temperatuurniveaus waarvoor ze waarschuwen liggen onder het normale, natuurlijke niveau gedurende het grootste deel van het Holoceen. Daar is niets gevaarlijks aan. De mensheid heeft haar ontwikkeling juist te danken aan de hogere temperaturen van dit interglaciaal.

Ze beweren dat ze "inspanningen zullen doen om de armoede uit te roeien" ... Maar dat doen ze niet! Er is geen enkel concreet voorstel om armoede uit te bannen, hun redenering is hetzelfde als altijd: CO2 veroorzaakt opwarming, opwarming veroorzaakt allerlei rampen, de rampen treffen vooral de arme mensen, dus ... het elimineren van CO2 zal de armoede uitroeien. Zoiets. Het is allemaal gebaseerd op onbewezen hypotheses.

Maar er is geen woord te vinden over de werkelijke gevolgen van het voorgestelde beleid. Ze willen fossiele brandstoffen uitbannen. De goedkope energie die de belangrijkste motor achter het succes van de ontwikkelde landen is geweest en dat nog steeds is.

Hoe wil het IPCC dat de arme landen ter wereld zich ontwikkelen nadat zij hun toegang tot goedkope energie hebben weggenomen?

En over de hele wereld zullen het juist de armen zijn die het hardst worden getroffen door stijgende energieprijzen en onbetrouwbare energievoorziening uit hernieuwbare bronnen.

Het IPCC belooft armoede uit te bannen, maar het beleid dat zij voorstellen zal precies het tegenovergestelde opleveren.

Het is geen verrassing dat ontwikkelingslanden dit ook beginnen te zien.


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...