New York Times verspreidt vervalste klimaatgegevens22/11/2018 19:49 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Op de website van de New York Times staat een interactieve tool waarmee kan worden nagegaan hoeveel je woonplaats is opgewarmd sinds je geboortejaar.

Tony Heller testte de tool voor de stad Brinkley, Arkansas, met de volgende verrassende resultaten.

Allereerst geeft de tool geen gegevens ouder dan 1960, waardoor de hete jaren dertig in de VS worden verborgen zoals te zien is op het plaatje bovenaan deze pagina. Daar is helemaal geen reden voor, omdat oudere gegevens direct beschikbaar zijn.
Maar het verhaal wordt erger.


De tool toont een stijgend aantal dagen boven (32° C) terwijl de officiële NOAA-temperatuurgegevens een dalende trend laten zien. Ze beweren dat Brinkley nu ongeveer 77 dagen per jaar boven de 32 graden heeft, terwijl het werkelijke aantal is afgenomen tot bijna 50 dagen per jaar.


Vervolgens projecteren ze hun stijgende toekomstige trend en beweren ze dat de stijging te wijten is aan CO2. Ze maken hun lezers bang met een zeer hoog aantal warme dagen in 2100.


In werkelijkheid had Brinkley een eeuw geleden, toen het CO2-gehalte 310 ppm (parts per milion) was, gemiddeld 90 warme dagen per jaar. Nu, met 410 ppm CO2, is dat aantal gedaald tot gemiddeld 50 dagen per jaar.
Waar halen ze die stijgende trend vandaan en hoe komen ze erop om het CO2-gehalte de schuld te geven?

Ze gebruiken nepgegevens en ze kiezen de begindatum die ze het best uitkomt om het warme verleden van de Verenigde Staten te verbergen.

Het is onbegrijpelijk dat een gerenomeerde krant als de New York Times zich leent voor dit soort propaganda.


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...