Gletsjer Logica19/02/2019 20:57 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.

Deze keer kijken we niet naar de vraag of gletsjers krimpen of groeien. Het is duidelijk dat gletsjers dynamische systemen zijn en dat het klimaat eromheen altijd verandert. Sommige gletsjers krimpen, terwijl anderen groeien.

Wat de NYT ons probeert te doen geloven is een van de meest hardnekkige mythes over klimaat en opwarming van de Aarde.

Mythe:

"Het krimpen van gletsjers betekent dat toekomstige generaties minder water beschikbaar zullen hebben."

Analyse van de mythe

Water dat in de vorm van ijs in een gletsjer ligt opgeslagen kan niet door mensen worden gebruikt. Het moet eerst smelten en van de berg afvloeien om gebruikt te kunnen worden. Dus, hetzelfde proces dat gletsjerwater beschikbaar maakt zal de gletsjer doen verdwijnen.

Volgens deze mythe vrees je iets terwijl je tegelijkertijd wenst dat het zal gebeuren. Je vreest dat de gletsjer verdwijnt en tegelijkertijd wens je dat de gletsjer verdwijnt omdat je wilt dat het water beschikbaar is voor mensen en gewassen. Het gletsjerwater kan maar op één plaats tegelijk zijn, óf het zit in de gletsjer, óf je kunt het gebruiken.

De enige geldige relatie tussen gletsjergrootte en beschikbaarheid van water is: hoe groter de gletsjer, hoe minder water er beschikbaar is, omdat het water dat bevroren is in de gletsjer niet beschikbaar is. Precies het tegenovergestelde dus van wat de mythe ons vertelt!

De beschikbaarheid van water is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Niet van de gletsjergrootte! Gletsjers vormen enkel een buffer die water vasthoudt of afgeeft aan de valleien, afhankelijk van de gletsjertemperatuur.

Mythe ontkracht!

Tom van Leeuwen, februari 2019.


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...

Duurzaam - vervuiling

Te zot voor woorden


Brandhout wordt beschouwd als "biomassa" en politici blijken te geloven dat de CO2 die door biomassa wordt geproduceerd verschilt van de CO2 die wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze geloven ook dat CO2 een gevaarlijke verontreiniger is.

Dus, volgens de VN, het IPCC, Ed Nijpels en jouw nationale overheid (afhankelijk van waar je woont), is op brandhout koken "duurzaam", terwijl koken met aardgas "vervuilend" is.
Lees verder...