Mislukte voorspellingen08/02/2019 12:42 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.

Klimaatauteur Javier heeft een overtuigende verzameling van de belangrijkste voorspellingen gemaakt, compleet met links naar zowel de oorspronkelijke voorspelling als ook de uitkomst.

De voorspellingen kwamen van erkende instellingen en organisaties zoals de VN, het IPCC, de NASA, de Universiteit van East Anglia (bekend door Climategate), NOAA, Max Planck Instituut en een lange etcetera over de volgende onderwerpen:
 • Voorspellingen over de Aardse opwarmingssnelheid
 • Temperatuurvoorspellingen
 • Voorspellingen over de winter
 • Sneeuwvoorspellingen
 • Neerslagvoorspellingen
 • Voorspellingen over extreem weer
 • Bosbrandvoorspellingen
 • Voorspellingen over de rotatie van de Aarde
 • Zee-ijs voorspellingen
 • Voorspellingen over ijsberen
 • Gletsjervoorspellingen
 • Voorspellingen over de zeespiegel
 • Voorspellingen over overspoelde landen
 • Voorspellingen over voedseltekorten
 • Voorspellingen over klimaatvluchtelingen
 • Voorspellingen over de slachtoffers van klimaatverandering
 • Voorspellingen over de nog beschikbare tijd om te handelen

Het zijn allemaal zogenaamde "experts", ze hebben allemaal voorspeld, hun voorspellingen gepubliceerd en gefaald. En niet zo maar een beetje. In veel gevallen gebeurde er in werkelijkheid precies het tegenovergestelde van wat er werd voorspeld.
Waarom worden deze experts niet verantwoordelijk gehouden voor hun mislukkingen? En de belangrijkste vraag: wanneer zullen we leren niet meer naar deze "wetenschappers" te luisteren?

Her lijkt er niet op dat de wetenschap "er uit is" zoals ze zelf beweren ("the science is settled"). Integendeel.

En het ergste van alles is dat onze regeringen hun beleid baseren op dezelfde gebrekkige modellen waaruit deze mislukte voorspellingen zijn voortgekomen.

Niet missen: https://andymaypetrophysicist.com/2017/10/30/some-failed-climate-predictions/


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Duurzaam - vervuiling

Te zot voor woorden


Brandhout wordt beschouwd als "biomassa" en politici blijken te geloven dat de CO2 die door biomassa wordt geproduceerd verschilt van de CO2 die wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze geloven ook dat CO2 een gevaarlijke verontreiniger is.

Dus, volgens de VN, het IPCC, Ed Nijpels en jouw nationale overheid (afhankelijk van waar je woont), is op brandhout koken "duurzaam", terwijl koken met aardgas "vervuilend" is.
Lees verder...