IPCC - Terug naar de Kleine IJstijd?15/11/2018 22:24 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Onlangs publiceerde het IPCC haar "Samenvatting voor beleidsmakers 2018 - Een speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van het broeikaseffect van 1,5 °C boven pre-industriële niveaus".

Het vreemde is dat het IPCC nooit definieert wat ze bedoelen met "pre-industriële niveaus". Bedoelen ze het Holoceen Optimum, 8.000 jaar geleden, toen de gemiddelde temperatuur 4 °C warmer was dan nu? Dat is een pre-industrieel niveau. Of bedoelen ze het minimum van de afgelopen glaciale periode (15.000 jaar geleden) met temperaturen die meer dan 15 °C onder de huidige gemiddelden lagen? Dat is ook een pre-industrieel niveau.


Het is pas op pagina 6, na het veelvuldig herhalen van "pre-industriële niveaus", dat de term één enkele keer wordt vervangen door "de periode 1850-1900", waarmee op een of andere manier wordt aangegeven dat dit de pre-industriële periode is waarnaar wordt verwezen. Daarna stappen ze weer over op de zeer onwetenschappelijke bewoording van "pre-industriële niveaus".
Het is duidelijk dat het IPCC ervoor wil zorgen dat er een onbewuste link wordt gelegd (framing) tussen de beschreven opwarming en de industrialisatie.

 
Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de periode 1850-1900 het einde betekende van de "Kleine IJstijd", de koudste periode van het Holoceen (de laatste 10.000 jaar).
De Engelse Wikipedia pagina beschrijft die periode als volgt: "Europeanen zochten naar verklaringen voor de hongersnood, ziekte en sociale onrust die ze ervoeren", en " ... gevolgen van de Kleine IJstijd: vee-epidemieën, koeien die te weinig melk gaven, late nachtvorst en onbekende ziektes."

Is dat de wereld waarnaar het IPCC ons terug wil leiden?


De huidige opwarming is niets meer dan de terugkeer naar de normale situatie gedurende het Holoceen, waarmee we ons herstellen van de extreme situatie tijdens de Kleine IJstijd.

Het goede nieuws is dat het IPCC nu voor 2100 een zeespiegelstijging voorspelt van 26-77 cm in plaats van de 26-82 cm die ze 5 jaar geleden voorspelden. Misschien hebben ze een aantal extra speciale vergaderingen nodig om te ontdekken dat de zeespiegelstijging helemaal niet versnelt en dat geen enkele klimaatsvoorspelling die 30 jaar geleden werd gemaakt is uitgekomen.

Lees meer op Climategate.nl: Laatste rapport van VN-klimaatpanel: geen spoor van nakende klimaatcatastrofe!

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...