IPCC - Terug naar de Kleine IJstijd?15/11/2018 22:24 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Onlangs publiceerde het IPCC haar "Samenvatting voor beleidsmakers 2018 - Een speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van het broeikaseffect van 1,5 °C boven pre-industriële niveaus".

Het vreemde is dat het IPCC nooit definieert wat ze bedoelen met "pre-industriële niveaus". Bedoelen ze het Holoceen Optimum, 8.000 jaar geleden, toen de gemiddelde temperatuur 4 °C warmer was dan nu? Dat is een pre-industrieel niveau. Of bedoelen ze het minimum van de afgelopen glaciale periode (15.000 jaar geleden) met temperaturen die meer dan 15 °C onder de huidige gemiddelden lagen? Dat is ook een pre-industrieel niveau.


Het is pas op pagina 6, na het veelvuldig herhalen van "pre-industriële niveaus", dat de term één enkele keer wordt vervangen door "de periode 1850-1900", waarmee op een of andere manier wordt aangegeven dat dit de pre-industriële periode is waarnaar wordt verwezen. Daarna stappen ze weer over op de zeer onwetenschappelijke bewoording van "pre-industriële niveaus".
Het is duidelijk dat het IPCC ervoor wil zorgen dat er een onbewuste link wordt gelegd (framing) tussen de beschreven opwarming en de industrialisatie.

 
Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de periode 1850-1900 het einde betekende van de "Kleine IJstijd", de koudste periode van het Holoceen (de laatste 10.000 jaar).
De Engelse Wikipedia pagina beschrijft die periode als volgt: "Europeanen zochten naar verklaringen voor de hongersnood, ziekte en sociale onrust die ze ervoeren", en " ... gevolgen van de Kleine IJstijd: vee-epidemieën, koeien die te weinig melk gaven, late nachtvorst en onbekende ziektes."

Is dat de wereld waarnaar het IPCC ons terug wil leiden?


De huidige opwarming is niets meer dan de terugkeer naar de normale situatie gedurende het Holoceen, waarmee we ons herstellen van de extreme situatie tijdens de Kleine IJstijd.

Het goede nieuws is dat het IPCC nu voor 2100 een zeespiegelstijging voorspelt van 26-77 cm in plaats van de 26-82 cm die ze 5 jaar geleden voorspelden. Misschien hebben ze een aantal extra speciale vergaderingen nodig om te ontdekken dat de zeespiegelstijging helemaal niet versnelt en dat geen enkele klimaatsvoorspelling die 30 jaar geleden werd gemaakt is uitgekomen.

Lees meer op Climategate.nl: Laatste rapport van VN-klimaatpanel: geen spoor van nakende klimaatcatastrofe!


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...