500 Wetenschappers: "Er is geen klimaat-noodsituatie"25/09/2019 21:40 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Eerder deze week stuurde een groep van "meer dan 500 deskundige en ervaren wetenschappers en professionals op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden" deze dringende boodschap naar de Verenigde Naties en verklaarde dat er geen klimaat-noodsituatie is. Ze dringen aan op herziening van de klimaatmodellen waarop het internationale beleid is gebaseerd. De groep wetenschappers beschouwt deze modellen "ongeschikt voor hun doel" en "onvolmaakt".
De groep nodigt de VN uit om samen "een constructieve bijeenkomst op hoog niveau tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide kanten" over klimaatverandering te organiseren.

De originele brief in zijn geheel:

23 September 2019

Sr. António Guterres, Secretary-General, United Nations,
United Nations Headquarters,
New York, NY 10017, United States of America.

Ms. Patricia Espinosa Cantellano, Executive Secretary,
United Nations Framework Convention on Climate Change,
UNFCCC Secretariat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Germany

Uwe excellenties,

Er is geen klimaat-noodsituatieEen wereldwijd netwerk van meer dan 500 deskundige en ervaren wetenschappers en professionals op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden hebben de eer aan Uw Excellentie de aangehechte Europese Klimaatverklaring te richten, waarvoor de ondertekenaars van deze brief de nationale ambassadeurs zijn.

De algemene circulatiemodellen van het klimaat waarop het internationale beleid momenteel is gebaseerd, zijn ongeschikt voor hun doel. Daarom is het zowel wreed als onvoorzichtig om te pleiten voor het verspillen van biljoenen dollars op basis van de resultaten van dergelijke onvolmaakte modellen. Het huidige klimaatbeleid ondermijnt op een zinloze en ernstige wijze het economische systeem, waardoor levens in gevaar worden gebracht in landen die de toegang tot betaalbare, betrouwbare elektrische energie wordt ontzegd.

We raden u aan om een klimaatbeleid te volgen dat gebaseerd is op degelijke wetenschap, realistische economie en oprechte bezorgdheid voor diegenen die schade ondervinden door kostbare maar onnodige pogingen tot matiging.

Wij vragen u om de Verklaring op de agenda van uw aanstaande sessie in New York te plaatsen.

We nodigen u ook uit om begin 2020 met ons een constructieve bijeenkomst op hoog niveau te organiseren tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide zijden van het klimaatdebat. Een dergelijke bijeenkomst zou in overeenstemming zijn met de historisch bewezen principes van gezonde wetenschap en natuurlijke rechtvaardigheid waaronder beide kanten volledig en eerlijk gehoord moeten worden. Audiatur et altera pars! Wij verzoeken u ons te laten weten hoe we zo'n gedenkwaardige gezamenlijke ontmoeting tot stand kunnen brengen.

Hoogachtend,
Professor Guus Berkhout Nederland
Professor Richard Lindzen VS
Professor Reynald du Berger Franssprekend Canada
Professor Ingemar Nordin Zweden
Terry Dunleavy Nieuw Zeeland
Jim O’Brien Republiek Ierland
Viv Forbes Australië
Professor Alberto Prestininzi Italië
Professor Jeffrey Foss Engelssprekend Canada
Professor Benoît Rittaud Frankrijk
Morten Jødal Noorwegen
Professor Fritz Vahrenholt Duitsland
Rob Lemeire België
Monckton of Brenchley Verenigd Koninkrijk
Ambassadeurs van de Europese klimaatverklaring

Er is geen klimaat-noodsituatie

Een wereldwijd netwerk van 500 wetenschappers en professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde aanduiden, terwijl politici de werkelijke voordelen en de ingebeelde kosten van aanpassing aan de opwarming van de aarde zouden moeten aangeven, evenals de werkelijke kosten, en de ingebeelde voordelen van mitigatie.

Natuurlijke en antropogene factoren veroorzaken opwarming

Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

De opwarming is veel langzamer dan voorspeld

De wereld is met minder dan de helft van de oorspronkelijk voorspelde snelheid opgewarmd, en met minder dan de helft van de te verwachten snelheid op basis van netto antropogene forcering en stralingsonbalans. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Klimaatbeleid is gebaseerd op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn verre van plausibel als beleidsinstrumenten. Ze overdrijven hoogstwaarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Bovendien negeren ze het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantenvoedsel, de basis van al het leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor de aarde groener wordt. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

Door de opwarming van de aarde zijn natuurrampen niet toegenomen

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen intensiveren of frequenter maakt. CO2-beperkende maatregelen zijn echter zowel schadelijk als kostbaar. Windturbines doden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Klimaatbeleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul-CO2-beleid dat voor 2050 wordt voorgesteld. Als er betere benaderingen ontstaan, hebben we voldoende tijd om na te denken en ons aan te passen. Het doel van internationaal beleid moet zijn om over de hele wereld te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.


Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

Democratie? Kies zelf!

De afgelopen eeuwen werd de macht van de overheid steeds sterker. De overheid begon zich met steeds meer zaken te bemoeien en de burger, het individu, heeft over steeds meer dingen steeds minder te zeggen.

Het klimaatbeleid is een uitstekend voorbeeld van deze inmenging. De overheid baseert zich op volkomen onbetrouwbare gegevens en onbewezen hypotheses en denkbeelden en de gevolgen van deze inmenging treffen iedereen. Op dit moment staan overheden wereldwijd op het punt om de goedkope en betrouwbare energiebronnen, die de basis vormen voor onze economische voorspoed, ontoegankelijk te maken. Het resultaat is verstrekkend.
Lees verder...

Atmosferische CO2-verspreiding

Op de bovenstaande wereldkaart zien we het gemiddelde niveau van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer gedurende vijf weken in 2014. Credit: NASA / JPL-Caltech.
Lees verder...

Een eenvoudig CO2-model

In deze video presenteert professor in de Astronomie Michael Merrifield (Universiteit van Nottingham) een eenvoudig model van het CO2-broeikaseffect.

Hij laat wolken, albedo-effect, oceaaninteractie, zonnecycli en veel andere factoren die het klimaat beïnvloeden buiten beschouwing en bespreekt alleen de CO2-straling in de atmosfeer.

Zijn belangrijkste argument is dat wanneer de CO2-concentratie stijgt, de atmosfeer vanuit een hogere luchtlaag begint te emitteren. De temperatuur van die emitterende luchtlaag moet -18 °C zijn. Dus als de -18 °C temperatuurlaag hoger in de atmosfeer komt te liggen en de atmosfeer 6,5 ° C opwarmt voor elke kilometer die we vanaf die laag dalen, zal de oppervlaktetemperatuur omhoog gaan.
Lees verder...

Waterkrachtcentrales en broeikasgassen

Waterkracht is een van de schoonste beschikbare energiebronnen. De enige nadelen die tot nu toe bekend zijn, zijn de impact op het landschap en het risico dat een dam breekt door aardbevingen. Een zorgvuldige keuze van de locaties en hoge bouwnormen kunnen deze problemen voorkomen.

Naast elektriciteitsopwekking helpen dammen ook om de waterstroom in de rivieren te reguleren, waardoor ze beter bevaarbaar worden en bruikbaar zijn voor irrigatie.

Dus over het algemeen lijkt het vrij positief, maar recent onderzoek heeft een nieuw nadeel van waterkracht "ontdekt" en het is een gebruikelijke verdachte: broeikasgassen.
Lees verder...

De wereld heeft meer CO2 nodig

Interview met Professor William Happer van Princeton University. William Happer is een gerenommeerd natuurkundige, gespecialiseerd op het gebied van atomaire fysica, adaptieve optica en spectrometrie. Dit interview uit 2015 maakt deel uit van de serie 'Conversations that Matter'.

Enkele citaten uit dit interview:
Lees verder...