De menselijke maat23/01/2019 17:52 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
De mensheid heeft de neiging om haar invloed op de omgeving enorm te overschatten. In werkelijkheid valt de invloed van het menselijk handelen in het niet bij de enorme krachten van de natuurlijke processen. Hier maken we een grove vergelijking tussen de totale hoeveelheid energie die de mensheid heeft geconsumeerd sinds de Industriële Revolutie en de hoeveelheid energie die nodig was voor een natuurlijk proces: het eindigen van een glaciale periode.
Het gaat hier niet om de wetenschappelijk exacte waardes van deze processen. Voor een gedeelte gebruiken we schattingen en benaderingen om de orde van grootte van de verschillen aan te geven.

Het einde van een glaciale periode

Op het dieptepunt van de afgelopen glaciale periode, ongeveer 25 duizend jaar geleden, waren de beide ijskappen van de Aarde samen 52 miljoen kubieke kilometer (5,2 x 107 km3) groter dan tegenwoordig.
Een kubieke kilometer ijs weegt 919 miljard kilo (9,19 x 1011 Kg).
Het totale gewicht van het gesmolten ijs was dus 5,2 x 9,19 x 107 x 1011 = 4,8 x 1019 Kg.

Het smelten van één kilo ijs kost 3,34 x 105 Joule.

Voor het smelten van al dat ijs was dus 1,6 x 1025 Joule nodig.

De energie die benodigd is voor het opwarmen van ijs van ongeveer -10 °C tot 0 °C en van water van 0°C tot 10 °C is minder dan 1% van deze hoeveelheid. Dit is kleiner dan de afrondingsfout en daarom laten we het buiten beschouwing.

Het energieverbruik van de mensheid sinds de Industriële Revolutie (1850)

In 2013 was de totale, wereldwijde energieconsumptie van de mensheid 5,67 x 1020 Joule. In 1973 was die consumptie nog minder dan de helft van daarvan en hoe langer geleden, hoe lager het verbruik was.


Het lijkt veilig aan te nemen dat het totale energieverbruik van de mensheid sinds de Industriële Revolutie maximaal 100 maal het verbruik van 2013 bedraagt, dat wil zeggen 6 x 1022 Joule.

Het resultaat van deze grove benadering is dat de hoeveelheid energie die 15 duizend jaar geleden benodigd was om de ijskappen gedeeltelijk te smelten ongeveer 270 maal zo groot was als álle energie die de mensheid heeft verbruikt sinds de Industriële Revolutie.

Een andere vergelijking: De totale bewezen reserves van fossiele brandstoffen bedragen het equivalent van 6,894 x 1012 vaten ruwe olie. Ieder vat ruwe olie levert 6,1 109 Joule energie. De totale hoeveelheid energie die is opgeslagen in de vorm van fossiele brandstoffen is dus 4,2 1022 Joule.
Het volkomen natuurlijke proces dat de ijskappen smolt aan het begin van het Holoceen verbruikte dus 380 maal de totale hoeveelheid energie die ligt opgeslagen in de vorm van fossiele brandstoffen.

Het energieverbruik van de mensheid is dus vrijwel irrelevant in vergelijking met de enorme hoeveelheden energie die benodigd zijn voor de natuurlijke processen die het klimaat op Aarde beheersen.


Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De mythe van de "Groene longen van de Aarde"

Dit is waarschijnlijk de milieumythe met letterlijk en figuurlijk de diepste wortels van allemaal. Het is verplichte leerstof op openbare scholen over de hele wereld, het wordt van generatie op generatie doorgegeven en als je het in het openbaar in twijfel durft te trekken, valt ongeloof, afwijzing, smalend gelach of zelfs uitsluiting van het gesprek je ten deel. Dat is typisch de manier waarop mensen reageren wanneer hun geloof en primaire "kennis" in twijfel worden getrokken.

De mythe:

Wouden, bossen en jungles zijn de "Groene longen" van de aarde die de zuurstof produceren die we nodig hebben om te ademen en om te leven.
Lees verder...

Gletsjer Logica

Vorige maand publiceerde de website van de New York Times een pagina getiteld "Gletsjers krimpen. Miljoenen zijn afhankelijk van hun water". Er wordt een dramatisch, uitzoomend beeld getoond van een persoon die door een droog gletsjerbed loopt met de volgende tekst:

"In Centraal-Azië krimpt de Tuyuksu-gletsjer door het opwarmende klimaat. Het verliest elk jaar ijs.

Wereldwijd betekent het verdwijnen van gletsjers minder water voor mensen en gewassen in de toekomst.
Lees verder...

Klimaatmodellen

Computermodellen hebben iets magisch. Gezien er supercomputers bij betrokken zijn die staan opgesteld bij bekende universiteiten of gezaghebbende overheidsinstellingen, wordt modeloutput vaak beschouwd als een substituut voor de werkelijkheid.

Maar dat is het niet.
Lees verder...

450 grafieken en papers zonder opwarming

Notrickszone presenteert een collectie van 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die vraagtekens zetten bij Global Warming / Deel 2. De collectie bevat een representatieve grafiek van elk artikel. Voor sommige papers is een korte samenvatting van de conclusies toegevoegd.

De meeste papers zijn geschreven na het jaar 2000. Ze bevatten studies uit het hele Holoceen interglaciaal, maar het grootste deel van het werk concentreert zich op de laatste tweeduizend jaar.
Lees verder...

Mislukte voorspellingen

Sinds het begin van de Global Warming bangmakerij zijn er talloze voorspellingen gedaan over allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Aangezien deze zwendel al meer dan 30 jaar aan de gang is, hebben sommige van die voorspellingen hun einddatum bereikt en is de tijd gekomen om de resultaten te toetsen.
Lees verder...